Over het coronavirus

De veiligheid van cliënten en medewerkers is voor Accolade erg belangrijk. Om de zorg voor onze cliënten te kunnen laten doorgaan en op voorschrift van de overheid, treffen wij verschillende ingrijpende maatregelen. U leest ze hieronder.

Graag delen we hiernaast met u de videoboodschap van onze bestuurder Anne Bosman naar aanleiding van de maatregelen.

Er komen veel vragen bij ons binnen. Dat is begrijpelijk en we zoeken in elke situatie naar een oplossing. Op onze pagina Veelgestelde vragen kunt u antwoorden vinden op vragen die voor u van toepassing kunnen zijn, zoals: ‘Mag ik de was nog doen’ of ‘Mag ik als vrijwilliger nog komen helpen’.

Het coronavirus zorgt voor veel onrust. Met elkaar mogen we vertrouwen op onze Hemelse Vader en het is mooi om ook in gebed voor elkaar te zorgen. Wilt u als kring van gebed om elkaar en onze medewerkers heen staan?

Onze maatregelen

Wat zijn we blij met het nieuws van dinsdag 19 mei. De deuren van onze locaties mogen weer voorzichtig open voor bezoek! De afgelopen weken waren niet altijd even makkelijk, we hebben allemaal bezoek gemist. Daarom vinden we het erg fijn dat we in alle voorzichtigheid weer bezoek mogen gaan ontvangen. De veiligheid van de bewoners, cliënten en medewerkers staat bovenaan. We willen er alles aan doen om het corona virus buiten de deur te houden. Daarom gaan onze deuren vanaf 25 mei voorzichtig en gedoseerd open. De afgelopen weken hebben we hier achter de schermen hard aan gewerkt, zodat bezoekers veilig op bezoek kunnen komen. Iedere bewoner mag een unieke bezoeker ontvangen. Deze bezoeker mag natuurlijk niet ziek zijn of corona gerelateerde klachten hebben. De bezoeker zullen we dan ook extra vragen stellen voor aanvang van het bezoek.

- De externe dagbesteding is vanaf 16 maart 2020 op alle locaties gesloten.
- De behandelaren volgen de landelijke richtlijnen. Ze kijken per cliënt en woongroep wat er nodig is.
- De restaurants en brasserieën zijn, zoals alle horecagelegenheden, helaas gesloten.
- Medewerkers van Accolade die niet in de directe zorg werken, proberen zoveel mogelijk thuis te werken.
- Vergaderingen, scholingen en andere evenementen vinden digitaal plaats of worden verzet. Met deze voorzorgsmaatregel verkleinen we de kans dat onze bewoners in contact komen met iemand die – zonder het te weten – het virus bij zich draagt.

Veelgestelde vragen

Zodra er signalen zijn over de gezondheid van een bewoner of cliënt in de thuiszorg die lijken op corona klachten, schakelt de zorgmedewerker laagdrempelig de praktijkverpleegkundig in. De praktijkverpleegkundige is onderdeel van het medisch team en schakelt een arts of andere behandelaar in als dat nodig is. De specialist ouderengeneeskunde is 7 dagen per week, 24 uur per dag speciaal beschikbaar voor de behandeling en verdenking van Corona bij cliënten van Accolade zorg. De corona arts van dienst stelt vast of er sprake is van een reële verdenking. Bij een verdenking, overlegt de arts met de medisch coördinator Infectiebestrijding om een coronatest te laten uitvoeren. Deze test geeft na 48 uur uitsluitsel of er daadwerkelijk een besmetting is.

Vanaf een verdenking starten direct onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Isolatieverpleging betekent dat bewoners op hun kamer of in hun huis verpleegd worden door zorgmedewerkers met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort en bril. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Op deze manier kan een verdere besmetting worden voorkomen. Op de woongroep wordt gewerkt met gescheiden zorgteams die dan maar op één groep werken, met een eigen nachtdienst en eigen avonddienst.

Indien een eerste verdenking, geen besmetting blijkt te zijn, worden de beschermende maatregelen opgeheven. Zolang er op een woongroep nog één verdenking is, houden wij het protocol gebaseerd op de RIVM richtlijnen aan. De cliëntcontactpersoon wordt geïnformeerd door de arts bij een verdenking en bij een besmetting.

De cliëntcontactpersonen van overige bewoners van een woongroep worden alleen geïnformeerd indien er sprake is van een besmetting op een woongroep. We informeren bewust niet bij een verdenking. De meeste verdenkingen zijn namelijk geen corona besmetting.
Indien er sprake is van een besmetting, krijgt u dit dezelfde dag per email te horen, dan wel gaat er een brief uit naar de familieleden zonder email-adres. Wilt u dus als eerst contactpersoon snel en ook in het weekend geïnformeerd worden, geef dan uw e-mail adres aan ons door.

Ja. Op locatie de Wijngaard, meerdere bewoners besmet met het coronavirus.
Accolade doet er alles aan om een verdere besmetting op de woongroep en de locatie te voorkomen. We hebben daarvoor ook de deskundigheid in huis. Vanaf de eerste klachten bij de bewoner hebben we ons protocol in uitvoering gebracht, gebaseerd op landelijke richtlijnen van de RIVM. We hebben alle beschermende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding op andere bewoners en medewerkers te voorkomen. Deze bewoners zijn vanaf de eerste klachten in isolatie verpleegd.

We hebben een speciaal COVID-19-protocol. Vanaf de eerste klachten bij de bewoner hebben we ons protocol in uitvoering gebracht. Dit is gebaseerd op landelijke richtlijnen van de RIVM. We hebben alle beschermende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding op andere bewoners en medewerkers te voorkomen. De bewoner is daarom al enkele dagen in isolatie verpleegd. Daarnaast maken onze medewerkers gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op al onze locaties wonen kwetsbare mensen en daarom starten onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vanaf een verdenking van het coronavirus. Een verspreiding van het virus kan alleen als er, naast koorts, symptomen zijn zoals hoesten en niezen. Omdat wij scherp zijn op deze symptomen, startte ons protocol direct toen deze bij de bewoner werden gesignaleerd. Op deze manier proberen we een mogelijke verspreiding te voorkomen.

We doen er alles aan om goede en liefdevolle zorg te geven aan onze bewoners. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en getraind om volgens het juiste protocol te handelen en zorg te geven. Het protocol blijft van kracht tot 14 dagen nadat iedereen op de woongroep klachtenvrij is.

Het is onze prioriteit om goede zorg beschikbaar te houden. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe (tijdelijk) bij ons terecht. Wij kijken altijd per cliënt wat de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.

Informatieteam corona

Meer informatie

Wilt u actief geïnformeerd worden over updates rondom het coronavirus, dan kunt u dat HIER aangeven.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op deze website, stuur dan een e-mail naar: info@accoladezorg.nl of gebruik de button ‘stuur ons een bericht’ hieronder.

Stuur ons een berichtof bel ons

06-21900985Vandaag bereikbaar tot 17:00

Accolade Zorg werkt hard om bewoners, clienten en medewerkers gezond te houden.

Bekijk alle maatregelen met betrekking tot Corona (COVID 19)

Lees meer
close-link