Korsakov-Quarijn

QuaRijn biedt 24 uur per dag intensieve ondersteuning, begeleiding en behandeling op een prachtige nieuwe locatie van Het Zonnehuis voor mensen met het syndroom van Korsakov die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Het syndroom van Korsakov komt meestal voor bij mensen met een ernstige en langdurige alcoholverslaving. Heel soms ontstaat Korsakov na een maagverkleining, eetstoornis, ernstig zwangerschapsbraken of een hongerstaking. Ga naar de website van Quarijn

Langdurig Bewustzijn Stoornis (LBS) – Accolade Zorg

Accolade biedt zorg en behandeling voor mensen met LBS op locatie De Wijngaard in Bosch en Duin.

Ieder jaar raken duizenden mensen in Nederland door plotseling hersenletsel in coma. De meesten komen snel weer bij bewustzijn. Maar het gebeurt soms ook dat iemand wel de ogen opent, maar geen of maar heel weinig tekenen van bewustzijn laat zien. We spreken dan van een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS).

Patiënten die tijdens de Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) in het Leijpark niet bij bewustzijn komen, en nog steeds in een minimaal bewuste toestand of niet-responsief waaksyndroom verkeren, komen in aanmerking voor verdere gespecialiseerde zorg. Dit heet Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN).  Deze zorg geven we in de Wijngaard.

Geronto Psychiatrie- Careyn

Careyn is bezig met de ontwikkeling en opbouw van expertise op het gebied van Geronto Psychiatrie.

Mensen die tot de doelgroep gerontopsychiatrie behoren, kampen al een groot deel van hun leven met psychiatrische problematiek. Kenmerkend is dat er sprake is van een stapeling van problemen. Naast de psychiatrische problematiek zijn er op nog minimaal twee, maar meestal meer, andere domeinen problemen: gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid, (i)ADL en/of sociale betrokkenheid. Deze mensen hebben vaak beperkt ziekte-inzicht en er is sprake van verlies van zelfregie. Ga naar de website voor meer informatie.

Dementie en zeer ernstig probleemgedrag- Zorgspectrum

De ziekte dementie kent veel uitingsvormen. Vaak leidt deze aandoening tot probleemgedrag en in uitzonderlijke gevallen tot zeer ernstig probleemgedrag. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van lijden bij de cliënt of wanneer er gevaar bestaat voor de cliënt zelf of voor de mensen in hun omgeving. Deze cliënten kunnen dan tijdelijk terecht op de Regionale Interventie afdeling D-ZEP in ZorgSpectrum locatie Vreeswijk in Nieuwegein. Ga naar de website van ZorgSpectrum

NAH+-AxionContinu

AxionContinu is bezig met de ontwikkeling en opbouw van expertise op het gebied van NAH+.

Personen met NAH+ zijn mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met multi-domein-problematiek. Dat betekent dat zij een combinatie hebben van zorgvragen op lichamelijk gebied, in gedrag, psychisch, psychiatrisch en/of op sociaal gebied. Daardoor hebben zij behoefte aan een specifieke omgeving, intensieve begeleiding en behandeling, veelal in een intramuraal verblijf. Het gaat dus om een doelgroep van mensen met een complex neuro-psychiatrisch beeld, met risicovol gedrag en (soms) ernstige gedragsproblematiek. Ga naar de website voor meer informatie.