Toekomstbestendige zorg

Onze missie is waar we bij Accolade voor werken:
Levend uit Gods liefde willen wij er zijn voor kwetsbare en waardevolle mensen om professionele, liefdevolle zorg te bieden en samen te zoeken naar wat hoop en betekenis geeft.

Samen zoeken doen we vanuit de relatie met onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers, familie, vrienden en het netwerk om de cliënt heen. Deze laatste groepen noemen we naasten. Naasten zijn belangrijk in het leven van de cliënt, zij kennen de bewoner vaak beter en langer en zijn de continue factor. Door samen te werken, versterken we elkaar en kunnen we met elkaar de beste zorg geven die op dat moment nodig is.

Vaste teams om de bewoner heen

De zorg is aan het veranderen. Binnen Accolade willen we personeelstekorten in de toekomst voor zijn en gaan we de zorg anders vormgeven. We zijn op een aantal woongroepen gestart met het werken met een vaste groep om een cliënt heen. Deze samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers en naasten willen we in de komende periode verder gaan versterken. Zodat er een vaste groep mensen om elke cliënt heen staat. Bekende mensen die er met aandacht en liefde voor de cliënt kunnen zijn. Deze vaste groep bestaat uit diverse zorgprofessionals, vrijwilligers maar ook naasten van de cliënt.

Voordat we op deze manier om een cliënt heen kunnen staan brengen we eerst de zorgvraag in kaart. Vervolgens maken we afspraken met elkaar en kijken we wie welke zorg gaat verlenen. We kijken hierin altijd naar mogelijkheden en naar wat op dit moment goede zorg is. We gebruiken hierbij 5 vragen:

  1. Wat kan de cliënt zelf?
  2. Welke inzet technologie/ hulpmiddelen?
  3. Wat kan de naaste?
  4. Wat kan het netwerk?
  5. Wat doet de zorgprofessional?

Wat is de rol van naasten?

Wij vinden het belangrijk om er samen te zijn voor de cliënt en we willen graag een goede samenwerkingsrelatie hebben, houden en ontwikkelen met de cliënt en zijn of haar naasten. We gaan in gesprek met de naasten van nieuwe en bestaande cliënten om te kijken hoe we de hulp van naasten kunnen inzetten.

We geven graag enkele voorbeelden waarbij hulp ingezet kan worden:
Schoonmaakmomenten
Fruit klaarmaken
Koffie zetten
Wandelen
Tafel dekken
Puzzelen
Hulp bij het eten

Op deze manier samenwerken zorgt voor vaste gezichten voor de cliënt, het waarborgt de continuïteit van zorg en er is meer aandacht voor de zorg en het welzijn van de cliënt, wat de kwaliteit van leven verbetert.

Lees hier wat de bestuurder vertelt over het nieuwe vormgeven van de zorg:

Samen werken voor de beste zorg