U heeft ongetwijfeld het nieuws de afgelopen dagen gehoord. We moeten ons voorbereiden op een mogelijke derde coronagolf. Tegelijkertijd verlangen we allemaal naar een nieuw normaal. Gelukkig is de vaccinatie van medewerkers begonnen en starten vanaf volgende week de eerste locaties met het vaccineren van bewoners.

Nu de dreiging van de Britse coronavariant toeneemt, willen we er alles aan doen om de bewoners te beschermen, juist nu ze nog niet beschermd zijn door een vaccin. De overheid heeft daarvoor nieuwe maatregelen afgekondigd, die ook van invloed zijn op onze bewoners. Daarnaast willen we zelf uit voorzorg een aantal nieuwe maatregelen nemen, die als doel hebben het aantal bewegingen in het gebouw zo klein mogelijk te maken. Op die manier beperken we de risico’s op verspreiding van het coronavirus.

Nieuwe maatregelen:

  • Iedere bewoner mag één keer per dag, één bezoeker ontvangen;
  • Per bewoner vragen we het aantal verschillende bezoekers per week te beperken tot maximaal twee vaste bezoekers. Per week kan dit uiteraard wisselen. Zo kunnen familielid 1 en 2 in week 1 komen en in week 2 bijvoorbeeld familielid 3 en 4. In week 3 kunnen dan familielid 1 en 2 weer komen of een andere samenstelling.
  • We vragen u dit onderling zelf af te stemmen met de bewoner en familie. De gemaakte afspraken kunt u plannen in de online agenda. Deze agenda is een locatieagenda, waarmee we het bezoek op locatie kunnen reguleren. De agenda is niet op bewonersniveau. Daardoor kan het voorkomen dat we op het laatste moment een afspraak moeten annuleren, omdat de bewoner al het maximaal aantal bezoekers heeft gehad.
  • Bij bewoners waarbij het mogelijk is, vragen we om in gemeenschappelijke ruimtes een mondneusmasker te dragen. Accolade zorgt in dit geval voor een mondneusmasker.
  • De gemeenschappelijke activiteiten worden zoveel mogelijk beperkt.
  • Een bezoek buiten de locatie blijft mogelijk, we zullen daarin samen met de bewoner en u zeer goed afwegen of dit volgens de veiligheidsmaatregelen goed en veilig kan. Mocht daar twijfel over zijn, dan kunnen we terughoudend of een negatief advies daarin geven.

Afspraken over bezoek:

  • bezoek mag alleen op de kamer van de bewoner.
  • bezoek draagt altijd een mondkapje en houdt 1,5 meter afstand.
  • bezoek plant de afspraak via de digitale agenda: opbezoekbij.accoladezorg.nl 
  • bezoek komt op de afgesproken tijd en houdt zich aan de bezoektijd van een uur. Wanneer bezoekers langer blijven, heeft dit tot gevolg dat er teveel mensen in het gebouw rondlopen

Onze zorg voor u of uw naaste

Een fijne woonomgeving waar u zich thuis voelt is belangrijk. Daarom heeft Accolade Zorg verschillende woonvormen. Van een appartement met zorg binnen handbereik tot intensieve zorg in een huiselijke woongroep. Samen kijken we wat bij u past.

U wilt waarschijnlijk net als de meeste mensen graag in uw vertrouwde omgeving oud worden. Met een goede kwaliteit van leven, ook als u gezondheidsklachten krijgt. Gelukkig is er met de thuiszorg van Accolade heel veel mogelijk.

Dagbesteding is ondersteuning voor mensen die thuis wonen. U kunt een of meerdere dagen komen en meedoen aan activiteiten. Ook ontvangt u, als dat nodig is, professionele begeleiding en verzorging. Bovendien geniet u van een lekkere maaltijd.