Wij zijn er elke dag met aandacht en liefde, nu en in de toekomst. We zoeken een nieuwe, vaste bestuurder, die zich verbindt aan deze missie.

“De bestuurder treedt naar voren als gezicht van Accolade. De bestuurder weet wat zich afspeelt binnen en buiten de organisatie op het gebied van zorg en is aangehaakt in de praktijk. Hij/zij weet daarbij als een transparante, innovatieve, zichtbare en plezierige partner de samenwerking op te zoeken. De bestuurder heeft een voorbeeldrol in het uitdragen van de identiteit, kernwaarden en ambitie van Accolade. Van belang is dat de bestuurder een intrinsieke verbinding heeft met de identiteit en kernwaarden van Accolade en oog heeft voor de mensen die Accolade bijzonder maken en de pluriformiteit van de christelijke achterban”.

Thom Ponssen en Gerald Knol van Holtrop Ravesloot voeren de procedure van werving en selectie uit in opdracht van de Raad van Toezicht. Voor meer informatie zijn zij te bereiken op: 020-6470201.

Onze zorg voor u of uw naaste

Een fijne woonomgeving waar u zich thuis voelt is belangrijk. Daarom heeft Accolade Zorg verschillende woonvormen. Van een appartement met zorg binnen handbereik tot intensieve zorg in een huiselijke woongroep. Samen kijken we wat bij u past.

U wilt waarschijnlijk net als de meeste mensen graag in uw vertrouwde omgeving oud worden. Met een goede kwaliteit van leven, ook als u gezondheidsklachten krijgt. Gelukkig is er met de thuiszorg van Accolade heel veel mogelijk.

Dagbesteding is ondersteuning voor mensen die thuis wonen. U kunt een of meerdere dagen komen en meedoen aan activiteiten. Ook ontvangt u, als dat nodig is, professionele begeleiding en verzorging. Bovendien geniet u van een lekkere maaltijd.