Besmettingen met het coronavirus locatie De Wijngaard

Op locatie de Wijngaard  zijn helaas meerdere bewoners besmet met het coronavirus. Samen met de GGD, onze artsen en verpleegkundigen houden we de gezondheid van iedereen nauwlettend in de gaten. We monitoren iedere cliënt van de Geurkruiden en nemen actie bij de eerste klachten. We doen er alles aan om een verdere besmetting op de woongroepen en de locatie te voorkomen.

Meerdere besmettingen:

Vanaf de eerste klachten bij de eerste bewoner hebben we ons protocol in uitvoering gebracht, gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de RIVM. We hebben alle beschermende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding op andere bewoners en medewerkers te voorkomen. Helaas zijn er toch meerdere bewoners besmet met het virus. Deze besmettingen hebben waarschijnlijk plaatsgevonden voordat wij een verdenking van het coronavirus hebben vastgesteld. 

Isolatieverpleging

Vanaf een verdenking starten direct onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Isolatieverpleging betekent dat bewoners op hun kamer verpleegd worden. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Op deze manier kan een verdere besmetting worden voorkomen. Zonder klachten leven we als een groep samen, vergelijkbaar als een huisgezin. Uiteraard proberen we hierin voldoende afstand tussen bewoners te houden. Juist het samen zijn als kleine groep, afgeschermd van de andere woongroepen, is nu erg waardevol. Het virus kan zich pas verspreiden bij de eerste klachten. Daarom kunnen we als kleine groepen nog bij elkaar komen mits we alle bewoners zeer goed blijven monitoren. 

 

Onze zorg voor u of uw naaste

Een fijne woonomgeving waar u zich thuis voelt is belangrijk. Daarom heeft Accolade Zorg verschillende woonvormen. Van een appartement met zorg binnen handbereik tot intensieve zorg in een huiselijke woongroep. Samen kijken we wat bij u past.

U wilt waarschijnlijk net als de meeste mensen graag in uw vertrouwde omgeving oud worden. Met een goede kwaliteit van leven, ook als u gezondheidsklachten krijgt. Gelukkig is er met de thuiszorg van Accolade heel veel mogelijk.

Dagbesteding is ondersteuning voor mensen die thuis wonen. U kunt een of meerdere dagen komen en meedoen aan activiteiten. Ook ontvangt u, als dat nodig is, professionele begeleiding en verzorging. Bovendien geniet u van een lekkere maaltijd.