Zorg voor de schepping

Bij Accolade werken we vanuit onze christelijke identiteit. Daarom gaan we verantwoord om met Gods schepping. Duurzaam wonen en werken sluit daar volledig bij aan. De milieuthermometer Zorg stimuleert ons in een duurzame bedrijfsvoering en helpt ons daarin. Donderdag 13 oktober ontving Accolade Zorg het Bronzen Certificaat voor alle locaties.

We moeten als hele samenleving verduurzamen om zo de CO2 uitstoot terug te brengen en de temperatuurstijging te beperken. Als Accolade leveren we daar ook graag onze bijdrage aan. Het past goed bij onze identiteit om als rentmeester goed voor de schepping te zorgen.” Aldus Anne Bosman Bestuurder van Accolade Zorg.

Milieuthermometer Zorg

Thema’s die met de milieuthermometer Zorg aan bod komen zijn: energie, water, afvalwater, bodem, lucht, afval, hinder, gevaarlijke stoffen, catering en voeding, reiniging, vervoer, inkoop, vastgoed, groenbeheer, papier en textiel.

Het werken met de milieuthermometer geeft ons focus voor het aanpakken van nuttige milieumaatregelen. De meeste veranderingen passen binnen onze huidige plannen en werkzaamheden. Iedereen kan bijdragen aan deze duurzaamheid. Door bijvoorbeeld afval te scheiden, verlichting uit te doen, ramen en deuren te sluiten, de auto vaker te laten staan en de printer niet meer te gebruiken.

De thermometer gebruiken we als instrument om de prestaties te meten en aantoonbaar te maken. De Milieuthermometer kent drie certificeringsniveaus: brons, zilver en goud.
We hebben nu het Bronzen Certificaat behaald. Daarmee ligt er een basis voor een duurzame bedrijfsvoering. We gaan nu voor Zilver. Dat betekent dat we aan de slag gaan met duurzame voeding en duurzaam inkopen.

Onze zorg voor u of uw naaste

Een fijne woonomgeving waar u zich thuis voelt is belangrijk. Daarom heeft Accolade Zorg verschillende woonvormen. Van een appartement met zorg binnen handbereik tot intensieve zorg in een huiselijke woongroep. Samen kijken we wat bij u past.

U wilt waarschijnlijk net als de meeste mensen graag in uw vertrouwde omgeving oud worden. Met een goede kwaliteit van leven, ook als u gezondheidsklachten krijgt. Gelukkig is er met de thuiszorg van Accolade heel veel mogelijk.

Dagbesteding is ondersteuning voor mensen die thuis wonen. U kunt een of meerdere dagen komen en meedoen aan activiteiten. Ook ontvangt u, als dat nodig is, professionele begeleiding en verzorging. Bovendien geniet u van een lekkere maaltijd.