Vanaf 1 januari 2024 mogen wij ons Expertise Centrum voor de doelgroep LBS noemen. Uniek in Midden-Nederland.
Een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) kan ontstaan als een patiënt in coma is geweest. Deze doelgroep valt al jaren tussen wal en schip; klaar in het ziekenhuis maar nog niet voor revalidatie. Bij Accolade geloven we dat ieder mens van waarde is. Daarom hebben wij een aantal jaren geleden hier een speciale verpleegafdeling voor activering ingericht. Zodat ook deze mensen de zorg, behandeling en aandacht krijgen die zo enorm belangrijk is.
Het positieve advies vanuit de CELZ is een mooie erkenning voor alles wat we hebben ontwikkeld voor deze doelgroep en hun naasten.

Op de website van EENnacoma staat:

De Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CELZ) feliciteert het doelgroepnetwerk LBS van harte met het behalen van het positief deskundigenadvies en wil haar grote waardering uitspreken voor de jarenlange inzet en commitment vanuit het netwerk, de professionals en de zorgaanbieders om invulling te geven aan de structurele borging van kennis en expertise voor de cliënten en naasten uit de doelgroep LBS.

De CELZ is door @Ministerie VWS ingesteld om samen met het veld voor doelgroepen met cliënten met een laag volume en hoge complexe zorgvraag (LVHC), een kennis- en expertise infrastructuur in te richten en te implementeren. De doelgroep mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) is een van deze doelgroepen. In mei 2023 heeft de CELZ op basis van een onafhankelijke visitatie vastgesteld dat het doelgroepnetwerk LBS, het Kenniscentrum LBS, de doelgroep expertisecentra (DEC’s) en de regionale expertisecentra (REC’s), voldoen aan de criteria die daarvoor opgesteld zijn.

@Marieke Braks, voorzitter CELZ:Het doelgroepnetwerk LBS heeft in een nauwgezet programma gezorgd dat kennis en expertise voor cliënten met LBS en hun naasten in alle levensdomeinen ontwikkeld en geborgd worden. Tijdens de werkbezoeken hoorden wij het motto ‘als het ergens kan, kan het hier’. En dat hebben we gezien en ervaren! Wij zijn trots op en onder de indruk van de inrichting, opbouw en het wetenschappelijk onderzoek van het doelgroepnetwerk LBS en ervaren het als een belangrijke mijlpaal dat de kennis en expertise voor deze cliënten erkend, beschikbaar en doorontwikkeld wordt. De doelgroep en iedereen die daaraan verbonden is, krijgt een groot compliment voor al het werk dat jarenlang verzet is ten dienste van deze cliënten en naasten.

Meer lezen? Kijk op de website van EENnacoma.

Onze zorg voor u of uw naaste

Een fijne woonomgeving waar u zich thuis voelt is belangrijk. Daarom heeft Accolade Zorg verschillende woonvormen. Van een appartement met zorg binnen handbereik tot intensieve zorg in een huiselijke woongroep. Samen kijken we wat bij u past.

U wilt waarschijnlijk net als de meeste mensen graag in uw vertrouwde omgeving oud worden. Met een goede kwaliteit van leven, ook als u gezondheidsklachten krijgt. Gelukkig is er met de thuiszorg van Accolade heel veel mogelijk.

Dagbesteding is ondersteuning voor mensen die thuis wonen. U kunt een of meerdere dagen komen en meedoen aan activiteiten. Ook ontvangt u, als dat nodig is, professionele begeleiding en verzorging. Bovendien geniet u van een lekkere maaltijd.