Binnen Accolade is een transitie gaande. We gaan de zorg anders vormgeven. Anne Bosman, bestuurder bij Accolade Zorg, vertelt over het hoe en waarom van deze transitie.

Waarom deze transitie?
Het is begonnen met de gegroeide overtuiging dat het noodzakelijk is de zorg op een andere manier vorm te geven. Drie belangrijke dingen maken deze noodzaak zichtbaar:
De beschikbaarheid van goed opgeleide medewerkers
De groeiende zorgvraag
De betaalbaarheid van de zorg

Al een aantal jaren is het steeds moeilijker vacatures opgevuld te krijgen, terwijl de vraag naar goede zorg toeneemt. Dat is niet alleen bij Accolade zo, we zien dit in de hele sector.

Een andere manier van kijken
Bij Accolade zijn we allereerst kritisch gaan kijken naar onze zorg.  Hoe kan het anders? Hoe geven we onze zorg vorm? Doen wij misschien te veel? Nemen we taken over die mensen nog zelf kunnen? Denken we te veel voor de bewoners? Hoe kunnen we technologie meer inzetten?

In de transitie kijken we waar we de druk bij de medewerkers kunnen wegnemen door het inzetten van andere hulpbronnen. Onze focus ligt hierbij op 3 aspecten:

Inzet van de bewoner zelf
Als een bewoners in zorg komen worden er 5 vragen gesteld:

  • Wat kan een cliënt zelf?
  • Wat kan technologie?
  • Wat kan de naaste?
  • Wat kan netwerk?
  • Wat doen wij als zorgprofessionals?

In de vijf vragen willen we nu ook bestaande bewoners en hun familie meenemen, bijvoorbeeld bij een zorgplanoverleg of op een familieavond. We zien nu al dat de bereidheid om te helpen aanwezig is en daar willen we gebruik van maken door samen te werken.

Inzet van familie en naasten
Aan de hand van de 5 vragen die gesteld worden wordt in het zorgplan opgenomen wat familie en naasten kunnen betekenen in de zorg.

Inzet van technologische hulpmiddelen.
Op het gebied van innovatie maken we al gebruik van verschillende hulpmiddelen. Dit willen we nog verder gaan uitbreiden, zo zijn er in de thuiszorg diverse hulpmiddelen beschikbaar die wij mogelijk ook op onze locaties kunnen inzetten.


Wat betekent de transitie voor medewerkers?
De transitie vraagt van naasten een andere manier van kijken, maar dat geldt zeker ook voor onze medewerkers. Zij moeten naar hun eigen werkzaamheden kijken en zich afvragen waar ze hulp bij kunnen gebruiken, welke werkzaamheden ze uit handen kunnen geven. Vervolgens moeten ze de stap zetten om die hulpvraag ook daadwerkelijk bij familie neer te leggen. En het betekent ook dat er meer mensen op de locaties aanwezig zijn, die ook weer iets vinden van de manier van zorg verlenen.

Ondanks dat het voor veel medewerkers spannend is, zien zij de noodzaak en leeft ook bij hen de overtuiging dat dingen anders moeten.

In kleine stappen op weg naar de toekomst
Bij Accolade zijn we op een goede en gestructureerde manier aan de slag.
We hebben al verschillende mooie voorbeelden die laten zien hoe positief de samenwerking met mantelzorg kan uitpakken. We zijn op tijd begonnen met het doorvoeren van veranderingen en daarmee voorkomen we grote problemen in de toekomst. We laten het niet gebeuren dat er geen zorg meer geleverd kan worden omdat we de gaten in het rooster niet gevuld krijgen.

Nu al zijn er veel initiatieven waarbij we samenwerken met familie. Dan denk ik aan helpen met de persoonlijke zorg, maar ook helpen met schoonmaken en begeleiding bij activiteiten. We werken aan een app waarmee de hulpvraag en de beschikbaarheid van familie op een makkelijke manier bij elkaar gebracht worden. Ook op andere gebieden ontwikkelen en veranderen wij door.

Verpleeghuiszorg zal altijd nodig blijven. Deskundige professionals die zorg kunnen bieden ook. Daarnaast zal de hele maatschappij moeten beseffen dat als een familielid intern zorg gaat krijgen daarmee de zorg van het netwerk niet ophoudt. Maar dat juist in samenwerking de beste zorg gegeven kan worden.

Klik hier voor meer over informele zorg.

Onze zorg voor u of uw naaste

Een fijne woonomgeving waar u zich thuis voelt is belangrijk. Daarom heeft Accolade Zorg verschillende woonvormen. Van een appartement met zorg binnen handbereik tot intensieve zorg in een huiselijke woongroep. Samen kijken we wat bij u past.

U wilt waarschijnlijk net als de meeste mensen graag in uw vertrouwde omgeving oud worden. Met een goede kwaliteit van leven, ook als u gezondheidsklachten krijgt. Gelukkig is er met de thuiszorg van Accolade heel veel mogelijk.

Dagbesteding is ondersteuning voor mensen die thuis wonen. U kunt een of meerdere dagen komen en meedoen aan activiteiten. Ook ontvangt u, als dat nodig is, professionele begeleiding en verzorging. Bovendien geniet u van een lekkere maaltijd.