De zorg van morgen gaat veranderen. In de afgelopen periode zijn we binnen Accolade op een aantal woongroepen gestart met het werken met een vaste groep zorgprofessionals, vrijwilligers en naasten om een cliënt heen. Wij zijn enthousiast over deze manier van samenwerken en willen dit bij heel Accolade, bij alle cliënten gaan inzetten.

Onze missie is waar we bij Accolade voor werken:
Levend uit Gods liefde willen wij er zijn voor kwetsbare en waardevolle mensen om professionele, liefdevolle zorg te bieden en samen te zoeken naar wat hoop en betekenis geeft.

Samen zoeken doen we vanuit de relatie met onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers, familie, vrienden en het netwerk om de cliënt heen. Deze laatste groepen noemen we naasten. Naasten zijn belangrijk in het leven van de cliënt, zij kennen de bewoner vaak beter en langer en zijn de continue factor. Door samen te werken, versterken we elkaar en kunnen we met elkaar de beste zorg geven die op dat moment nodig is.

De samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers en naasten willen we in de komende periode verder gaan versterken. Zodat er een vaste groep mensen om de cliënt heen staat. Bekende mensen die er met aandacht en liefde voor de cliënt kunnen zijn.

De komende tijd zullen we de zorgvraag in kaart brengen, gesprekken voeren en familieavonden organiseren.

 

Onze zorg voor u of uw naaste

Een fijne woonomgeving waar u zich thuis voelt is belangrijk. Daarom heeft Accolade Zorg verschillende woonvormen. Van een appartement met zorg binnen handbereik tot intensieve zorg in een huiselijke woongroep. Samen kijken we wat bij u past.

U wilt waarschijnlijk net als de meeste mensen graag in uw vertrouwde omgeving oud worden. Met een goede kwaliteit van leven, ook als u gezondheidsklachten krijgt. Gelukkig is er met de thuiszorg van Accolade heel veel mogelijk.

Dagbesteding is ondersteuning voor mensen die thuis wonen. U kunt een of meerdere dagen komen en meedoen aan activiteiten. Ook ontvangt u, als dat nodig is, professionele begeleiding en verzorging. Bovendien geniet u van een lekkere maaltijd.