Accolade Zorg is betrokken bij een nieuw initiatief in Zuidoost Utrecht: Zuidoost Utrecht verbonden. Verschillende thuiszorgaanbieders, ziekenhuis, huisartsen en wijkmanagers hebben de handen ineen geslagen om de toegang tot wijkverpleging in Zuidoost Utrecht te verbeteren.

De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol in het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van ouderen. De zorgvraag en zorgzwaarte van ouderen zal naar verwachting nog verder toenemen. Maar thuiszorgaanbieders kampen met beperkte beschikbaarheid door o.a. structurele personeelstekorten. Zij voelen daarom grote urgentie om met elkaar gezamenlijke afspraken te maken over hoe de zorg slimmer in te richten is en beter vindbaar te maken. Hierbij werken de partijen aan een gedeelde visie op wijkverpleging: hoe kunnen we onze zorg zodanig inrichten dat we ons aanpassen aan de huidige schaarste én hoe kunnen we ons voorbereiden op de toekomst? De ambitie is om te streven naar: ‘wijkverpleging zegt geen nee’. Welke afspraken kunnen we met elkaar maken om ervoor te zorgen dat een (kwetsbare) cliënt zo snel mogelijk de juiste zorg ontvangt?

De volgende partijen in regio Zuidoost Utrecht zijn betrokken bij dit traject: Accolade Zorg, Allerzorg, Diakonessenhuis, QuaRijn, UNICUM, Santé Partners, Silverein, Wijkmanagers O&I binnen alle gemeenten in Zuidoost Utrecht, Zorggroep Charim, en Raedelijn begeleidt het proces.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Meer informatie zal volgen via de website zuidoostutrechtverbonden.nl/coordinatie-wijkverpleging. In het najaar verschijnt er ook een nieuwsbrief van Zuidoost Utrecht Verbonden. Wil je je alvast hiervoor aanmelden, mail dan naar info@zuidoostutrechtverbonden.nl.

Onze zorg voor u of uw naaste

Een fijne woonomgeving waar u zich thuis voelt is belangrijk. Daarom heeft Accolade Zorg verschillende woonvormen. Van een appartement met zorg binnen handbereik tot intensieve zorg in een huiselijke woongroep. Samen kijken we wat bij u past.

U wilt waarschijnlijk net als de meeste mensen graag in uw vertrouwde omgeving oud worden. Met een goede kwaliteit van leven, ook als u gezondheidsklachten krijgt. Gelukkig is er met de thuiszorg van Accolade heel veel mogelijk.

Dagbesteding is ondersteuning voor mensen die thuis wonen. U kunt een of meerdere dagen komen en meedoen aan activiteiten. Ook ontvangt u, als dat nodig is, professionele begeleiding en verzorging. Bovendien geniet u van een lekkere maaltijd.