De belofte van Accolade

U kunt bij Accolade rekenen op liefdevolle zorg. Daarvoor is onze christelijke identiteit de basis. Uit ons geloof in Christus putten wij onze kracht en inspiratie. Wij geloven dat we uit Gods genade leven en Zijn liefde in woord en daad mogen doorgeven. Accolade biedt een plek waar het goed wonen is en waar iedere dag – ondanks vaak moeilijke omstandigheden – toch een fijne dag is. Waar u van betekenis bent en blijft voor ons en voor anderen. De zorg is dan vanzelfsprekend goed. Dat is onze belofte!

Iedere dag een fijne dag, bij u thuis of bij ons thuis. Dat realiseren we met goed opgeleide professionals, samen met mantelzorgers en vrijwilligers. U kunt bij Accolade terecht voor thuiszorg, zelfstandig wonen in of bij een locatie van Accolade, verpleeghuiszorg en dagbesteding. Wij zorgen met liefde voor ouderen met lichamelijke of psychische klachten en voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Door ons brede aanbod kunnen wij snel meebewegen met uw (veranderende) zorgvraag. Accolade biedt zorg op locaties in Assen, Amersfoort, Bilthoven, Bodegraven, Bosch en Duin en Zeist en thuiszorg in de regio’s daaromheen.

 

Onze christelijke waarden

Accolade betekent omarming en verbinding. Deze woorden drukken uit hoe wij met elkaar omgaan. Wij geloven in God. Hij heeft de mensen gemaakt en heeft hen lief. Vanuit die liefde werken wij en geven we bewoners en cliënten liefdevolle zorg en aandacht. Dat ziet u terug in de relatie en omgang met cliënten en de mensen om hen heen. Ook is ons geloof op onze 6 locaties zichtbaar in de zondagse kerkdiensten, de weeksluiting op vrijdag, het bidden, danken en bijbellezen tijdens de gezamenlijke maaltijden, het taalgebruik en de onderlinge betrokkenheid. Daarnaast heeft Accolade op alle locaties een geestelijk verzorger in dienst met wie cliënten een persoonlijk gesprek kunnen voeren over zingeving en geloofszaken.

Medisch-ethisch beleid
Wij zien het leven, ook bij afnemende mogelijkheden vanwege ziekte en ouderdom, als een geschenk van God. Op die manier willen we ook met het leven omgaan. Accolade biedt zorgvuldige zorg en professionele ondersteuning bij pijn, vragen en verdriet, zowel voor de cliënt als de naasten. Komt u wonen bij Accolade Zorg, dan kiest u waarschijnlijk bewust voor onze christelijke zorg, omdat u zelf christen bent of omdat u zich daar prettig bij voelt. U mag erop vertrouwen dat er geleefd wordt vanuit dezelfde overtuiging en dezelfde kijk op het leven. Dit betekent ook dat er in en op het terrein van de locaties van Accolade geen euthanasie wordt toegepast. Op deze manier willen we u een vertrouwde en veilige woon- en leefomgeving geven. Wanneer u niet gelovig bent, maar zich wel thuis voelt in een christelijke woon- en leefsfeer, bent u evengoed van harte welkom bij ons!

Zes locaties, één norm voor kwaliteit

Zorgen voor mensen is verantwoordelijk werk. De kwaliteit van zorg heeft dan ook altijd onze aandacht. Accolade Zorg is ISO-gecertificeerd en we onderzoeken minimaal eens per twee jaar de tevredenheid en ervaringen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. In de laatste meting gaven cliënten Accolade het eindcijfer 8,52. Ook de reviews op zorgkaart Nederland zijn voor ons een belangrijk signaal over de ervaren kwaliteit.

Wilt u ons certificaat bekijken? Scan de QR-code 

Cliëntenraden
Centrale en lokale cliëntenraden behartigen de belangen van cliënten en denken mee over het beleid. Hun adviezen helpen om de zorg af te stemmen op wensen en behoeften van de bewoners. Elke regio van Accolade heeft een cliëntvertrouwenspersoon, bij wie cliënten ook eventueel klachten kunnen bespreken. De vertrouwenspersoon kan ook doorverwijzen naar de regionale klachtencommissie of de geschillencommissie zorg. Hebt u vragen, suggesties, klachten, signalen van onvrede? Bekijk de contactgegevens van de cliëntenraden en klachtenroute en lees alles over de procedure bij klachten.

De verantwoording over kwaliteit, beleid, beloning en bedrijfsvoering vindt u (ook in het kader van de ANBI-verplichtingen) in ons Kwaliteitsjaarverslag 2019 (vastgesteld) (pdf) en de jaarrekening 2019(pdf).  Deze worden tevens gepubliceerd via www.jaarverslagenzorg.nl. Het Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht kunt u hier inzien. 

Uw mening
U kunt uw waardering over de zorg en dienstverlening van Accolade ook zelf delen op www.zorgkaartnederland.nl. Uw informatie helpt ons de zorg en dienstverlening te verbeteren en anderen die zorg nodig hebben bij het bepalen van hun keus.

ArendState
d’Amandelboom
Villa l’Abri
De Wijngaard
Hart van Vathorst
Wierickehoeve

Rapporten van recente inspectiebezoeken bij Accolade zijn gepubliceerd op www.igj.nl. De resultaten van de meting op basis van landelijke kwaliteitsindicatoren worden gepubliceerd op de website van het Zorginstituut.

Personeelssamenstelling

Iedere dag geven wij liefdevolle zorg aan mensen die bewust gekozen hebben voor Accolade Zorg. Dit kunnen we alleen door de geweldige inzet van onze medewerkers en de vele vrijwilligers. In dit document (pdf) geven we een overzicht van de samenstelling van ons personeel. 

Maak kennis met het managementteam

Ons managementteam bestaat uit negen professionals die vanuit verschillende locaties en functies Accolade aansturen. Het managementteam wordt geleid door bestuurder Anne Bosman. Belangrijke andere organen zijn de Raad van Toezicht, de Centrale cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige adviesraad.  

drs. Anne Bosman

bestuurder

Annette van Biezen

regiomanager Zeist

Astrid van Doorn

regiomanager Amersfoort

Hans Homans

regiomanager De Bilt en Bodegraven

John Post

regiomanager Assen

De Raad van toezicht van Accolade Zorg heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. 

De Raad van toezicht bestaat uit 6 leden:

  • De heer drs Philip Miedema      (voorzitter)
  • De heer ir Rutger Kriek
  • Mevrouw mr Annelies Meijnhardt
  • De heer drs Chris Rupke 
  • Mevrouw Jannine van Schothorst MSc (vice-voorzitter)
  • Mevrouw drs Berber Wesseling MSM

Wilt u meer weten over de Toezichtvisie van de Raad van Toezicht, deze kun u hier lezen

Het Jaarverslag 2019 van de Raad van Toezicht leest u hier. 

De veiligheid en bescherming van bewoners, medewerkers en vrijwilligers is erg belangrijk. Om eventuele misstanden te kunnen melden hebben we de zogenoemde klokkenluidersregeling. De Klokkenluidersregeling kunt u hier lezen. 

 

Iedere bewoner heeft een eigen verhaal.
Ontdek de ervaringen met onze zorg.

1 /

We hadden het niet beter kunnen treffen

9,2

Wij zijn heel tevreden over de liefdevolle aandacht en zorg die mijn demente moeder van 89 krijgt. We hadden het denk ik niet beter kunnen treffen. Ook het contact met de zorg is uitstekend.

Kinderen van

bewoner d'Amandelboom

2 /

Een prettige huiselijke sfeer

9,2

We werden op een plezierige manier ingeschakeld in het leven op de groep. We gingen altijd met een gerust gevoel weg. De opzet van het gebouw vinden we heel plezierig en we hopen van harte dat dit samenspel tussen de verschillende bewoners van Hart van Vathorst tot iets moois blijft leiden.

Familie van bewoner met dementie

Hart van Vathorst

3 /

Wat een liefdevolle verzorging!

9,2

Wat een liefdevolle verzorging heeft mijn moeder in Villa l'Abri gehad! Niets was te veel voor het personeel. ‘s Morgens gezamenlijk koffie drinken en spelletjes doen, en iedereen was daarbij welkom. Bedankt voor alle liefde die jullie onze moeder hebben gegeven!

Dochter van oudbewoner

Villa l'Abri

4 /

Zorg met liefde

9,2

Met liefde wordt er gezorgd voor de bewoners. Het huis ligt op een geweldige locatie. Ook is er veel aandacht voor de mantelzorger.

Betrokkene bij

De Wijngaard

5 /

Een warm bad

9,2

We hebben veel liefde en zorg mogen ervaren van het gehele team. Het personeel is kundig en heeft veel aandacht voor de bewoners en familie. Mijn vader noemde het zelf een warm bad. Als ik zelf later oud en grijs ben, dan hoop ik zo'n soort zorgcentrum te wonen.

Dochter van

een bewoner uit ArendState

Patiënten beoordelen De Wijngaard gemiddeld met een 8.2 op Zorgkaart Nederland.zorg

Accolade Zorg werkt hard om bewoners, clienten en medewerkers gezond te houden.

Bekijk alle maatregelen met betrekking tot Corona (COVID 19)

Lees meer
close-link