Cliëntfunctionaris

De cliëntfunctionaris houdt in opdracht van de centrale cliëntenraad van Accolade Zorg, interviews met cliënten over hun verwachtingen en wensen rond zorg- en dienstverlening. Doel is om preventief signalen op te vangen ter verbetering. De cliëntfunctionaris rapporteert aan de centrale cliëntenraad en het contact verloopt via de voorzitter van de centrale cliëntenraad: ccr@extern.accoladezorg.nl .

Cliëntenraden

Elke locatie heeft een cliëntenraad. Zij behartigen de belangen van cliënten en denken mee over het beleid.

 • Cliëntenraad d’Amandelboom: cr.amandelboom@extern.accoladezorg.nl
 • Cliëntenraad Arendstate: cr.arendstate@extern.accoladezorg.nl
 • Cliëntenraad De Wijngaard: cr.wijngaard@extern.accoladezorg.nl
 • Cliëntenraad Hart van Vathorst: cr.hartvanvathorst@extern.accoladezorg.nl
 • Cliëntenraad Villa L’Abri: cr.villalabri@extern.accoladezorg.nl
 • Familieraad Wierickehoeve: fr.wierickehoeve@extern.accoladezorg.nl

Cliëntvertrouwenspersoon & klachtenfunctionaris

De regio’s van Accolade hebben een cliëntvertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris, met wie u als bewoner of familie zelf contact kunt zoeken. Dat kan telefonisch, per mail of rechtstreeks op het spreekuur. De cliëntvertrouwenspersoon geeft informatie en advies. Hij of zij registreert binnenkomende meldingen en geeft signalen door waar het management iets mee moet.

 • Cliëntvertrouwenspersoon d’Amandelboom: cvp.amandelboom@extern.accoladezorg.nl
 • Cliëntvertrouwenspersoon Arendstate: cvp.arendstate@extern.accoladezorg.nl
 • Cliëntvertrouwenspersoon De Wijngaard: cvp.wijngaard@extern.accoladezorg.nl
 • Cliëntvertrouwenspersoon Hart van Vathorst: cvp.hartvanvathorst@extern.accoladezorg.nl
 • Cliëntvertrouwenspersoon Villa L’Abri: cvp.villalabri@extern.accoladezorg.nl
 • Cliëntvertrouwenspersoon Wierickehoeve: cvp.wierickehoeve@extern.accoladezorg.nl

Klachten

U kunt ook bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht in geval van een klacht. Hij/zij kan bemiddelen, of ondersteunen bij het indienen van klachten en functioneert in dat geval als klachtenfunctionaris conform de klachtwet. Bekijk hier het klachtenreglement (pdf).

Klachtencommissie

De externe klachtencommissie waar Accolade bij is aangesloten werkt volgens het hiervoor genoemde reglement. De commissie bekijkt of er via bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Als dat niet lukt, neemt de commissie de klacht in behandeling en komt  met een uitspraak. Dat gebeurt als regel na het houden van een hoorzitting met de betrokkenen.

Commissie Klachtbehandeling
p/a C. Schellingerlaan 30
3703 SH Zeist
e-mail: edith.hageman@gmail.com
telefoonnumer: 06-15415815

Uiteraard behoudt u het recht om uw klacht ook te melden bij externe instanties, zoals de Geschillencommissie Zorg (www.geschillencommissiezorg.nl), Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Medisch Tuchtcollege. 

Tevredenheidsonderzoeken

Eens in de twee jaar laat Accolade Zorg door een extern bureau de tevredenheid van cliënten meten. De resultaten van het onderzoek en de te nemen verbeteringsmaatregelen worden met de cliëntenraden besproken.

Bij alles geldt, als u met iets zit, bespreek het eerst met de direct betrokkene. In de regel is dat de contactverzorgende of teamcoach. Een rustig gesprek lost vaak al veel op. Soms lukt dat echter niet, of ervaart u dat er niet voldoende op uw klacht wordt gereageerd. We hopen u met bovenstaande voldoende vervolgmogelijkheden te hebben aangereikt.

Voor Accolade Zorg is een goede behandeling van klachten van groot belang. Omdat het welzijn van bewoners ons hoofddoel is, én omdat we willen leren van uw ervaringen. Uw tevredenheid is onze zorg!