De voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen (modules). Het algemene deel is altijd op u van toepassing, ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifiek soort zorg krijgt. Dit is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Per 1 januari 2022 gelden er nieuwe algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Deze nieuwe voorwaarden zijn tot stand gekomen tussen ActiZ en Zorgthuis.nl in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland. De belangrijkste wijzigingen vindt u hier:

Overzicht belangrijkste wijzigingen algemene voorwaarden

Aanvullende voorwaarden:

 

Afspraken bij opname artikel 24 of 28 WZD