De algemene voorwaarden zijn de schriftelijke afspraken waarmee uw rechten en plichten en die van Accolade Zorg zijn geregeld. De voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen (modules). Het algemene deel is altijd op u van toepassing, ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifiek soort zorg krijgt. Dit is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Per 1 januari 2022 gelden er nieuwe algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Deze nieuwe voorwaarden zijn tot stand gekomen tussen ActiZ en Zorgthuis.nl in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland. De belangrijkste wijzigingen vindt u hier:

Overzicht belangrijkste wijzigingen algemene voorwaarden

Aanvullende voorwaarden: