Vragen over bezoek

U leest hier de maatregelen rondom het bezoeken van een bewoner op een Accolade-locatie.

Omdat we het besmettingsgevaar zoveel mogelijk willen beperken, is dat helaas niet mogelijk. Indien u (aanvullende) huishoudelijke zorg wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de facilitaire dienst.

Accolade biedt zorg op locaties in Assen, Amersfoort, Bilthoven, Bodegraven, Bosch en Duin en Zeist en thuiszorg in de regio’s daaromheen. De 6 woonzorglocaties liggen in heel verschillende omgevingen. De één ligt midden in het bos (zoals De Wijngaard in Bosch en Duin), de ander gezellig in het centrum (zoals ArendState in Assen en Villa l'Abri in Zeist). De Wierickehoeve is een prachtige woonboerderij in Bodegraven.
Daarnaast is er op 2 locaties dagbesteding: in Amersfoort en Bosch en Duin.

Accolade biedt op twee locaties dagbesteding: in Amersfoort (Hart van Vathorst) en Bosch en Duin (De Wijngaard).

Onze deuren zijn weer helemaal open, iedereen mag op bezoek komen. Vanaf 26 juni hoeft u geen afspraak meer te maken, bij de ingang wordt u wel gevraagd u te registreren.

Er mogen maximaal twee mensen gelijktijdig in het appartement van de bewoner zijn, zodat er onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Wij zien het leven, ook bij afnemende mogelijkheden vanwege ziekte en ouderdom, als een geschenk van God. Op die manier willen we ook met het leven omgaan. Accolade biedt zorgvuldige zorg en professionele ondersteuning bij pijn, vragen en verdriet, zowel voor de cliënt als de naasten. Komt u wonen bij Accolade Zorg, dan kiest u waarschijnlijk bewust voor onze christelijke zorg, omdat u zelf christen bent of omdat u zich daar prettig bij voelt. U mag erop vertrouwen dat er geleefd wordt vanuit dezelfde overtuiging en dezelfde kijk op het leven. Dit betekent ook dat er in en op het terrein van de locaties van Accolade geen euthanasie wordt toegepast. Op deze manier willen we u een vertrouwde en veilige woon- en leefomgeving geven.

Neemt u contact op Accolade Thuiszorg via thuiszorg@accoladezorg.nl of 085-2080294. Het is prettig wanneer u tussen 09.00-17.00 kunt bellen, maar we zijn wel 24 uur per dag bereikbaar.

Op dit moment is één bewoner van de Wijngaard besmet met het coronavirus.

Woont u zelfstandig of in een serviceappartement? Dan ontvangt u alle zorg en ondersteuning waarvoor u een indicatie heeft. De huur of hypotheek van uw woning moet u zelf betalen. Sommige aanvullende producten en diensten moet u geheel zelf betalen.

Voor de zorg die u ontvangt in het woonzorgcentrum, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie en van de indicatie die u hebt.

Op dit moment zijn er geen besmettingen van het coronavirus in ArendState.

Onze vaste vrijwilligers die ondersteunen in de dagelijkse zorg en activiteiten, mogen komen werken als er geen gezondheidsklachten zijn (zoals hoesten, niezen of keelpijn).

Iedere bewoner en medewerker heeft de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren. We spreken bij Accolade van een hoge vaccinatiegraad. Op deze manier zijn de onze kwetsbare bewoners beschermt tegen het corona virus.

Ja, voor veel locaties van Accolade geldt een wachtlijst. U vindt de actuele wachtlijstgegevens per locatie op deze website.

Dat verschilt met welke bekostiging u bij ons komt wonen. Bij ZIN (Zorg in Natura) zijn alle appartementen gestoffeerd en ingericht met een bed, nachtkastje en kledingkast. Tweepersoonsappartementen hebben uiteraard alles dubbel. Bij VPT (Volledig Pakket Thuis) is het appartement niet gestoffeerd en gemeubileerd.

Hospice Koriander is een gespecialiseerde zorgvoorziening die er op is gericht om het gasten in de laatste periode van
hun leven zo comfortabel mogelijk te maken. Ons hospice heeft een eigen ingang en is onderdeel van verpleeghuis De Wijngaard. Een prachtige plek, waar gasten in hun laatste levensfase worden verzorgd en begeleid. Hier kunnen gasten zich voorbereiden op het levenseinde en
op een waardige manier afscheid nemen.

Dagbesteding is bedoeld voor ouderen met dementie, ouderen die zoeken naar verbinding en activiteiten en voor alle volwassen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij kunnen een dag of een paar dagen in de week bij Accolade doorbrengen.

Op dit moment hoeft ArendState nog niet dicht. Het echtpaar zit in thuisisolatie.

De woongroep zit nu 48 uur in quarantaine als groep. Dat betekent dat deze woongroep geen bezoek mag ontvangen. Bezoek voor de rest van ArendState blijft daarmee wel mogelijk.

Op ons zorgoverzicht (www.accoladezorg.nl/zorg-overzicht/) ziet u welke specialisaties er per locatie zijn. Op alle locaties is 24/7 zorg aanwezig.

Dat kan, maar de maaltijd dient dan bij de hoofdingang te worden afgeleverd zodat de leverancier niet naar binnen hoeft. U kunt de maaltijd bij de voordeur in ontvangst nemen. Natuurlijk kunt u ook via onze eigen keuken een maaltijd bestellen.

U mag een dier in een kooi, alleen als u die zelf kunt verzorgen, meenemen naar het woonzorgcentrum van Accolade. Ook een blindegeleidehond is natuurlijk welkom.

Bezoek mag bij de Koriander 24 uur per dag binnen lopen. De Wijngaard waar
de Koriander deel van uitmaakt heeft een eigen brasserie waar u gebruik kunt maken van lekkere maaltijden, vers gemaakt in onze eigen keuken. Uiteraard staat er altijd koffie en thee klaar op de koffietafel, u mag dat pakken zoveel als u wilt. U mag zelfs blijven slapen als dit nodig is.

Wanneer iemand op sterven ligt kunt u op bezoek komen om afscheid te nemen.

Thuiszorg wordt (soms deels) vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Hebt u geneeskundige zorg thuis nodig, dan is er een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. De zorg wordt dan vergoed vanuit de Zvw. U betaalt geen eigen bijdrage.

Wanneer u 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, komt u in aanmerking voor een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk. Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg en Zvw-zorg, dan is het mogelijk dat de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld. Dit gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging of praktische hulp thuis. Dat kunt u via uw zorgverzekeraar of gemeente regelen.

De Wlz en de Wmo dekken niet de volledige kosten van thuiszorg. Daarvoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
• Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
• Chronische hartaandoeningen.
• Diabetes mellitus (suikerziekte).
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
• Verminderde weerstand tegen infecties:
> door medicatie voor auto-immuunziekten
> na orgaantransplantatie
> bij hematologische aandoeningen (bloedziekten).
> bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
> bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
> bij een hiv humaan immunodeficiëntie virus.

Heeft u een infectie, overleg dan met uw behandelaar of u vrijwilligerswerk mag doen.

Op dit moment zijn er geen cliënten besmet met het coronavirus.

De Wijngaard hoeft niet dicht vanwege de besmetting van één bewoner. Wel moet de betreffende woongroep in quarantaine en kan die dus geen bezoek ontvangen.

U hebt een indicatie en een geldig identiteitsbewijs nodig om u in te schrijven op de wachtlijst.

Verblijf in het verpleeghuis valt onder de wet langdurige zorg. Hiervoor hebt u een indicatie nodig. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De hoogte van deze bijdragen kunt u berekenen op de website van het CAK.

Iedere bewoner mag bezoek blijven ontvangen. We vragen u zich te registreren bij de ingang. Het is belangrijk om de 1,5 meter te waarborgen, daarom mogen er maximaal 2 bezoekers tegelijk in de kamer of het appartement van een bewoner.

Kom alleen op bezoek als u geen klachten heeft. Als u of een van uw huisgenoten coronagerelateerde klachten heeft stel uw bezoek dan uit tot de klachten over zijn.

Ja, u kunt de was voor uw familielid blijven doen. Maakt u hiervoor met het zorgteam een specifieke afspraak over de dag van wisselen.

Het zorgteam zal actief u benaderen om hier afspraken op maat over te maken. Daarnaast kunt u via Caren het digitale cliëntendossier in zien, als u daartoe de rechten heeft.

Accolade heeft verschillende mogelijkheden om u huishoudelijke hulp te bieden. Huishoudelijke hulp wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) georganiseerd. Daarom is het belangrijk dat u contact opneemt met uw gemeente om dat te regelen. Waarschijnlijk zult u voor huishoudelijk hulp wel een eigen bijdrage betalen.

Het Accolade Advies- en Behandelcentrum helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, in uw eigen vertrouwde omgeving (dit noemen we extramurale zorg). Daarnaast ondersteunen deze professionals de cliënten die wonen in een van onze woonzorgcentra (dit is intramurale zorg, binnen de muren). Al onze behandelaren zijn gespecialiseerd in ouderenzorg op het gebied van somatiek, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), psychogeriatrie en gerontopsychiatrie. Er zijn specialisten ouderengeneeskunde, artsen, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten, maar ook een tandarts en mondhygiëniste, pedicure en opticien. Het Advies- en Behandelcentrum is gevestigd in De Wijngaard in Bosch en Duin en werkt voor voor de locaties in Amersfoort, Zeist, Bilthoven en Bosch en Duin.
In Assen worden de behandelaren ingehuurd via Interzorg.

Op dit moment mag u, met in achtneming van de huidige maatregelen, op bezoek komen. Belangrijk om altijd de 1,5 meter afstand te bewaren, een afspraak in te plannen via de bezoekersagenda en om een mond-neusmasker te dragen.

Thuiszorg wordt (soms deels) vergoed uit de basisverzekering, op basis van verschillende wettelijke regelingen: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hebt u geneeskundige zorg thuis nodig, dan is er een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. De zorg wordt dan vergoed vanuit de Zvw. U betaalt geen eigen bijdrage.

Wanneer u 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, komt u in aanmerking voor een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk. Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg en Zvw-zorg, dan is het mogelijk dat de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld. Dit gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging of praktische hulp thuis. Dat kunt u via uw zorgverzekeraar of gemeente regelen.

De Wlz en de Wmo dekken niet de volledige kosten van thuiszorg. Daarvoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Helaas mag u niet op bezoek bij de Merel en de Vink.
Voor de overige woongroepen geldt:
Op dit moment mag u, met inachtneming van de huidige maatregelen, op bezoek komen. Belangrijk om altijd de 1,5 meter afstand te bewaren, een afspraak in te plannen via de bezoekersagenda, een mond-neusmasker te dragen en uw handen te desinfecteren bij de ingang.

U kunt de indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk.

Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Als u wel een indicatie krijgt, komt die digitaal bij Accolade binnen.

De kosten zijn afhankelijk van of u een indicatie hebt of niet. Deelnemen aan dagbesteding kan met beschikking vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (via de gemeente waar u woont), een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (via het CIZ) of vanuit het Persoonsgebonden budget. Accolade helpt u graag verder om hier uw weg in te vinden.

Dat hangt af via welke regeling u zorg krijgt. Hebt en Zorg in natura (ZIN), dan regelt Accolade een hoog-laagbed.

Familie of andere naasten kunnen
indien nodig blijven slapen. Dat kan in onze speciale logeerkamer, met een stretcher op de kamer of met een speciaal koppelbed. Dit bed wordt gekoppeld aan het hoog-laag bed van de gast, hierdoor ontstaat er een tweepersoonsbed.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijze zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het coronaprotocol komt in de basis op het volgende neer:
Op al onze locaties wonen kwetsbare mensen en daarom starten onze beschermende maatregelen, zoals isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vanaf een verdenking van het coronavirus. Een verspreiding van het virus kan zodra er klachten zijn als hoesten en niezen, maar ook vlak ervoor doordat er kleine druppeltjes met het virus uit neus en mond komen. Daarom zijn we scherp op het dragen van een mondneusmasker en het bewaren van de 1,5 meter afstand. Vanaf de eerste signalering van de klachten start ons protocol direct. Op deze manier proberen we een mogelijke verspreiding te voorkomen.

Als u woont bij Accolade is dat uw nieuwe thuis. Dus dat betekent dat u bezoek mag ontvangen wanneer u maar wilt.

Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht. Als u of de bewoner het prettig vindt om toch een mondkapje te dragen is dit uiteraard toegestaan. Het is wel van groot belang dat u zich aan de 1,5 meter aftstand houdt, ook als u wel een mondkapje draagt. het virus kan zich ook verspreiden via bijvoorbeeld de handen.

Tijdens de quarantaineperiode kunnen bewoners niet voor een kort bezoek naar huis worden gehaald.

Zodra er signalen zijn over de gezondheid van een bewoner of cliënt in de thuiszorg die lijken op corona klachten, schakelt de zorgmedewerker laagdrempelig de praktijkverpleegkundig in. De praktijkverpleegkundige is onderdeel van het medisch team en schakelt een arts of andere behandelaar in als dat nodig is. De specialist ouderengeneeskunde is 7 dagen per week, 24 uur per dag speciaal beschikbaar voor de behandeling en verdenking van Corona bij cliënten van Accolade zorg. De corona arts van dienst stelt vast of er sprake is van een reële verdenking. Bij een verdenking, overlegt de arts met de medisch coördinator Infectiebestrijding om een coronatest te laten uitvoeren. Deze test geeft na 48 uur uitsluitsel of er daadwerkelijk een besmetting is.

Vanaf een verdenking starten direct onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Isolatieverpleging betekent dat bewoners op hun kamer of in hun huis verpleegd worden door zorgmedewerkers met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort en bril. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Op deze manier kan een verdere besmetting worden voorkomen. Op de woongroep wordt gewerkt met gescheiden zorgteams die dan maar op één groep werken, met een eigen nachtdienst en eigen avonddienst.

Indien een eerste verdenking, geen besmetting blijkt te zijn, worden de beschermende maatregelen opgeheven. Zolang er op een woongroep nog één verdenking is, houden wij het protocol gebaseerd op de RIVM richtlijnen aan. De cliëntcontactpersoon wordt geïnformeerd door de arts bij een verdenking en bij een besmetting.

De cliëntcontactpersonen van overige bewoners van een woongroep worden alleen geïnformeerd indien er sprake is van een besmetting op een woongroep. We informeren bewust niet bij een verdenking. De meeste verdenkingen zijn namelijk geen corona besmetting.
Indien er sprake is van een besmetting, krijgt u dit dezelfde dag per email te horen, dan wel gaat er een brief uit naar de familieleden zonder email-adres. Wilt u dus als eerst contactpersoon snel en ook in het weekend geïnformeerd worden, geef dan uw e-mail adres aan ons door.

Samen kijken we wat de gast graag doet, (her)ontdekken we talenten en voeren fijne gesprekken. Indien nodig ontvangt de gast professionele begeleiding en verzorging. Met elkaar gaan we op zoek naar de mooie dingen en wat we voor elkaar kunnen betekenen. We hebben bijvoorbeeld creatieve mogelijkheden, en kunnen wandelen of fietsen. Ook is er altijd een warme maaltijd. U kunt voor beide locaties (Amersfoort en Bosch en Duin) bekijken wat het aanbod is: www.accoladezorg,nl/dagbesteding.

Als u bij ons op de wachtlijst staat, maakt de zorgconsulent afspraken met u over hoe vaak er tussendoor contact is - bijvoorbeeld om uw zorgvraag up-to-date te houden en over de lengte van de wachtlijst. Komt er een plekje vrij, dan plannen we een bezichtiging en kunt u beslissen of u bij Accolade wilt komen wonen.

Familie mag een bewoner begeleiden naar het ziekenhuis. U moet echter wel gezond zijn en u houden aan de RIVM maatregelen.

Op de meeste locaties (Amersfoort, Zeist, Bosch en Duin) wordt de zorg overgenomen door de specialist ouderengeneeskunde van Accolade Zorg.
In d'Amandelboom is een fijne samenwerking met een specifieke huisartsenpraktijk die spreekuur houdt in het woonzorgcentrum. Het advies is dan ook om op deze locatie van deze dienst gebruik te maken.

Thuiszorg:
Bij zorg in natura (ZIN) contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. Met een volledig pakket thuis (VPT) krijgt u thuiszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling.

Wonen bij Accolade:
Bij zorg in natura (ZIN) betaalt u een hoge eigen bijdrage via het CAK. Dat is een all-in prijs, dus u betaalt heen losse huur. Het appartement is voorzien van vloer, gordijnen, nachtkastje en hoog-laag bed. Als de zorg stopt, hebt u 7 dagen de tijd het appartement leeg te ruimen.
Met een volledig pakket thuis (VPT) betaalt u huur, service- en energiekosten voor het appartement, en een lage eigen bijdrage via het CAK. U bent zelf verantwoordelijk voor het inrichten van het appartement. Bij het beëindigen van de zorg hebt u 30 dagen de tijd om het appartement leeg te ruimen.

Ja, in Assen, Bilthoven en Bosch en Duin zijn logeerappartementen.

Is een bewoner én de bezoeker (twee keer) gevaccineerd dan mag tijdens een bezoek in de kamer of appartement het mondkapje worden afgedaan. Let op, het mondkapje mag pas in het appartement af. Is slecht één van beide gevaccineerd, dan moet er een mondkapje worden gedragen. We willen u nadrukkelijk vragen om hier heel voorzichtig mee om te gaan en geen onnodige risico's te nemen.

Dit geeft u door aan de persoon die de indicatie voor u aanvraagt.

Bij het ontwikkelen van klachten die kunnen duiden op een corona-besmetting zal het corona-protocol gevolgd worden. Ook als een bewoner is gevaccineerd. Dat betekent dus dat een bewoner dan uit voorzorg in quarantaine gaat en getest gaat worden.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijzen zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het coronaprotocol komt in de basis op het volgende neer:
Op al onze locaties wonen kwetsbare mensen en daarom starten onze beschermende maatregelen, zoals isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vanaf een verdenking van het coronavirus. Een verspreiding van het virus kan zodra er klachten zijn als hoesten en niezen, maar ook vlak ervoor doordat er kleine druppeltjes met het virus uit neus en mond komen. Daarom zijn we scherp op het dragen van een mondneusmasker en het bewaren van de 1,5 meter afstand. Vanaf de eerste signalering van de klachten start ons protocol direct. Op deze manier proberen we een mogelijke verspreiding te voorkomen.

Iedereen die in een zorginstelling woont, heeft een basisverzekering nodig. Wanneer u een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), wordt veel aanvullende zorg daaruit bekostigd. Kostbare aanvullende zorgverzekeringen zijn dan vaak overbodig. Het is dus raadzaam om na te gaan of u een Wlz-indicatie hebt en welke zorg op basis van deze indicatie wordt georganiseerd en vergoed. Dit staat vermeld in de indicatie die door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is uitgegeven. Voor deze zorg is dan geen aanvullende verzekering nodig.

Wilt u meer weten? Zorginstituut Nederland adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen, zie www.zorginstituutnederland.nl.

We informeren onze bewoners altijd door middel van een brief in hun postvak. In urgente gevallen informeren we de bewoners altijd persoonlijk door langs het appartement te gaan.

De verhuizing kan doorgaan. Familieleden en verhuizers mogen daarbij helpen. Het belangrijkste uitgangspunt is om zo min mogelijk contact met anderen te hebben en afstand te houden.

U mag zeker naar buiten om te wandelen, belangrijk is dat u ook in dat geval een afspraak maakt via opbezoekbij.accoladezorg.nl

Accolade Zorg heeft voor alle bewoners van de woonzorgcentra een aantal verzekeringen afgesloten:
- Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze WA-verzekering geldt ook buiten de instelling en heeft als dekkingsgebied Nederland (tot € 2.000.000,- per gebeurtenis).
- Verzekering voor een elektrische rolstoel die is aangeschaft via Accolade Zorg (fysio-/ergotherapie).
- Inboedelverzekering:
€ 10.000,- per zorgplaats
€ 20.000,- per bewoner van aanleunwoningen/serviceappartementen
€ 2.500,- sieraden
€ 1.000,- geld (Deze verzekering heeft een secundaire dekking. Dat is een dekking die pas van kracht wordt wanneer een andere verzekering, die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar ook verzekerd heeft, geen uitkering geeft.)
Deze inboedelverzekering is met name afgesloten om brandschade te dekken. Voor de gevallen waarbij duidelijk verwijtbaar handelen van de instelling kan worden vastgesteld, heeft de instelling een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Het is niet verstandig om in een zorginstelling, waar mensen gaan en komen, veel geld, waardevolle papieren, goederen en sieraden, bij u te hebben of op uw kamer te bewaren. Accolade Zorg neemt geen waardevolle spullen in bewaring. Wanneer geld en goederen zoekraken, kan de directie van Accolade Zorg niet aansprakelijk worden gesteld.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijze zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven en precies weten wat ze in welke situatie moeten doen. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het gaat om een intern documenten.

Het kost geen geld om bij ons op de wachtlijst te komen. Echter is het wel zo dat als u op een van onze wachtlijsten wilt komen, u een indicatie nodig heeft van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Bij het krijgen van deze indicatie zit een eigen bijdrage van het CAK aan verbonden.
Het Centraal AdministratieKantoor (CAK) berekent het bedrag. Het bedrag hangt af van uw inkomen en of u een partner hebt. De eerste vier maanden op de wachtlijst geldt de lage eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl vindt u meer informatie.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijzen zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven en precies weten wat ze in welke situatie moeten doen. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het gaat om interne documenten deze zijn dus niet openbaar.

Op alle locaties is linnengoed, schoonmaak, eten en drinken inbegrepen. Verder hebben alle locaties diverse aanvullende faciliteiten, waarvoor u soms extra betaalt. Denk bijvoorbeeld aan de kapper, kledingwasservice en klussendienst.
Op www.accoladezorg.nl/wonen ziet u per locatie de belangrijkste faciliteiten.

Het is onze prioriteit om goede zorg beschikbaar te houden. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe (tijdelijk) bij ons terecht. Wij kijken altijd per cliënt wat de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.

Per 1 mei 2021 kunnen overleggen over het zorgplan van de bewoner met de contactverzorgende en eerste contactpersoon weer op de locatie plaatsvinden.

Er zijn op alle locaties volop mogelijkheden om bezig te zijn of anderen te ontmoeten. Accolade organiseert verschillende activiteiten, van muzikale optredens tot lezingen en creatieve middagen. Op alle locaties kunt u op zondag de kerkdienst bezoeken of meeluisteren, en zijn er bijbelstudies.

Ja, u kunt met een rolstoel prima bij ons terecht.

Eerstelijnsverblijf is voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. U hebt hiervoor een indicatie nodig van uw huisarts.

Besmetting kan net voor de eerste klachten plaats vinden, daarom kijken we altijd twee dagen terug, vanaf de eerste klachten. Iedereen die in die twee dagen contact heeft gehad met de betreffende persoon wordt geadviseerd in quarantaine te gaan.

In overleg met de zorg en de regiomanager mag een bewoner naar huis of op bezoek.
Het aantal bezoekers bij u thuis is natuurlijk conform de regels van de overheid

Wanneer er sprake is van dementie, valt de cliënt onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet is, samen met de Wet verplichte ggz, sinds 1 januari 2020 opvolger van de Wet Bopz.
Uitgangspunt van de Wzd is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarom onderzoekt het CIZ bij een aanvraag voor opname en verblijf eerst of er bij u sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt zorgvuldig onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg. Wanneer opname en verblijf noodzakelijk blijken, en uw ouder of partner verzet zich daar niet tegen, dan geeft het CIZ een besluit tot opname en verblijf af.

Ja zeker! Ook hier mag u vooraf een afspraak inplannen. Is de agenda vol, neem dan even contact op met de zorg.

Dit verschilt per persoon, neem contact met ons op dan kunnen we dit bespreken.

De GGD doet in samenwerking met ons inderdaad bron en contactonderzoek. We kijken daarbij terug naar de laatste 48 uur voor de eerste klachten.

Het is goed om dit bericht te delen binnen uw familie maar ook bij eventuele andere mensen die bij de bewoner op bezoek komt.

Vragen over de situatie bij Accolade

Antwoorden op vragen over de status van het virus binnen Accolade en de voortgang van de zorg.

Omdat we het besmettingsgevaar zoveel mogelijk willen beperken, is dat helaas niet mogelijk. Indien u (aanvullende) huishoudelijke zorg wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de facilitaire dienst.

Accolade biedt zorg op locaties in Assen, Amersfoort, Bilthoven, Bodegraven, Bosch en Duin en Zeist en thuiszorg in de regio’s daaromheen. De 6 woonzorglocaties liggen in heel verschillende omgevingen. De één ligt midden in het bos (zoals De Wijngaard in Bosch en Duin), de ander gezellig in het centrum (zoals ArendState in Assen en Villa l'Abri in Zeist). De Wierickehoeve is een prachtige woonboerderij in Bodegraven.
Daarnaast is er op 2 locaties dagbesteding: in Amersfoort en Bosch en Duin.

Accolade biedt op twee locaties dagbesteding: in Amersfoort (Hart van Vathorst) en Bosch en Duin (De Wijngaard).

Onze deuren zijn weer helemaal open, iedereen mag op bezoek komen. Vanaf 26 juni hoeft u geen afspraak meer te maken, bij de ingang wordt u wel gevraagd u te registreren.

Er mogen maximaal twee mensen gelijktijdig in het appartement van de bewoner zijn, zodat er onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Wij zien het leven, ook bij afnemende mogelijkheden vanwege ziekte en ouderdom, als een geschenk van God. Op die manier willen we ook met het leven omgaan. Accolade biedt zorgvuldige zorg en professionele ondersteuning bij pijn, vragen en verdriet, zowel voor de cliënt als de naasten. Komt u wonen bij Accolade Zorg, dan kiest u waarschijnlijk bewust voor onze christelijke zorg, omdat u zelf christen bent of omdat u zich daar prettig bij voelt. U mag erop vertrouwen dat er geleefd wordt vanuit dezelfde overtuiging en dezelfde kijk op het leven. Dit betekent ook dat er in en op het terrein van de locaties van Accolade geen euthanasie wordt toegepast. Op deze manier willen we u een vertrouwde en veilige woon- en leefomgeving geven.

Neemt u contact op Accolade Thuiszorg via thuiszorg@accoladezorg.nl of 085-2080294. Het is prettig wanneer u tussen 09.00-17.00 kunt bellen, maar we zijn wel 24 uur per dag bereikbaar.

Op dit moment is één bewoner van de Wijngaard besmet met het coronavirus.

Woont u zelfstandig of in een serviceappartement? Dan ontvangt u alle zorg en ondersteuning waarvoor u een indicatie heeft. De huur of hypotheek van uw woning moet u zelf betalen. Sommige aanvullende producten en diensten moet u geheel zelf betalen.

Voor de zorg die u ontvangt in het woonzorgcentrum, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie en van de indicatie die u hebt.

Op dit moment zijn er geen besmettingen van het coronavirus in ArendState.

Onze vaste vrijwilligers die ondersteunen in de dagelijkse zorg en activiteiten, mogen komen werken als er geen gezondheidsklachten zijn (zoals hoesten, niezen of keelpijn).

Iedere bewoner en medewerker heeft de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren. We spreken bij Accolade van een hoge vaccinatiegraad. Op deze manier zijn de onze kwetsbare bewoners beschermt tegen het corona virus.

Ja, voor veel locaties van Accolade geldt een wachtlijst. U vindt de actuele wachtlijstgegevens per locatie op deze website.

Dat verschilt met welke bekostiging u bij ons komt wonen. Bij ZIN (Zorg in Natura) zijn alle appartementen gestoffeerd en ingericht met een bed, nachtkastje en kledingkast. Tweepersoonsappartementen hebben uiteraard alles dubbel. Bij VPT (Volledig Pakket Thuis) is het appartement niet gestoffeerd en gemeubileerd.

Hospice Koriander is een gespecialiseerde zorgvoorziening die er op is gericht om het gasten in de laatste periode van
hun leven zo comfortabel mogelijk te maken. Ons hospice heeft een eigen ingang en is onderdeel van verpleeghuis De Wijngaard. Een prachtige plek, waar gasten in hun laatste levensfase worden verzorgd en begeleid. Hier kunnen gasten zich voorbereiden op het levenseinde en
op een waardige manier afscheid nemen.

Dagbesteding is bedoeld voor ouderen met dementie, ouderen die zoeken naar verbinding en activiteiten en voor alle volwassen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij kunnen een dag of een paar dagen in de week bij Accolade doorbrengen.

Op dit moment hoeft ArendState nog niet dicht. Het echtpaar zit in thuisisolatie.

De woongroep zit nu 48 uur in quarantaine als groep. Dat betekent dat deze woongroep geen bezoek mag ontvangen. Bezoek voor de rest van ArendState blijft daarmee wel mogelijk.

Op ons zorgoverzicht (www.accoladezorg.nl/zorg-overzicht/) ziet u welke specialisaties er per locatie zijn. Op alle locaties is 24/7 zorg aanwezig.

Dat kan, maar de maaltijd dient dan bij de hoofdingang te worden afgeleverd zodat de leverancier niet naar binnen hoeft. U kunt de maaltijd bij de voordeur in ontvangst nemen. Natuurlijk kunt u ook via onze eigen keuken een maaltijd bestellen.

U mag een dier in een kooi, alleen als u die zelf kunt verzorgen, meenemen naar het woonzorgcentrum van Accolade. Ook een blindegeleidehond is natuurlijk welkom.

Bezoek mag bij de Koriander 24 uur per dag binnen lopen. De Wijngaard waar
de Koriander deel van uitmaakt heeft een eigen brasserie waar u gebruik kunt maken van lekkere maaltijden, vers gemaakt in onze eigen keuken. Uiteraard staat er altijd koffie en thee klaar op de koffietafel, u mag dat pakken zoveel als u wilt. U mag zelfs blijven slapen als dit nodig is.

Wanneer iemand op sterven ligt kunt u op bezoek komen om afscheid te nemen.

Thuiszorg wordt (soms deels) vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Hebt u geneeskundige zorg thuis nodig, dan is er een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. De zorg wordt dan vergoed vanuit de Zvw. U betaalt geen eigen bijdrage.

Wanneer u 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, komt u in aanmerking voor een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk. Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg en Zvw-zorg, dan is het mogelijk dat de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld. Dit gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging of praktische hulp thuis. Dat kunt u via uw zorgverzekeraar of gemeente regelen.

De Wlz en de Wmo dekken niet de volledige kosten van thuiszorg. Daarvoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
• Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
• Chronische hartaandoeningen.
• Diabetes mellitus (suikerziekte).
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
• Verminderde weerstand tegen infecties:
> door medicatie voor auto-immuunziekten
> na orgaantransplantatie
> bij hematologische aandoeningen (bloedziekten).
> bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
> bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
> bij een hiv humaan immunodeficiëntie virus.

Heeft u een infectie, overleg dan met uw behandelaar of u vrijwilligerswerk mag doen.

Op dit moment zijn er geen cliënten besmet met het coronavirus.

De Wijngaard hoeft niet dicht vanwege de besmetting van één bewoner. Wel moet de betreffende woongroep in quarantaine en kan die dus geen bezoek ontvangen.

U hebt een indicatie en een geldig identiteitsbewijs nodig om u in te schrijven op de wachtlijst.

Verblijf in het verpleeghuis valt onder de wet langdurige zorg. Hiervoor hebt u een indicatie nodig. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De hoogte van deze bijdragen kunt u berekenen op de website van het CAK.

Iedere bewoner mag bezoek blijven ontvangen. We vragen u zich te registreren bij de ingang. Het is belangrijk om de 1,5 meter te waarborgen, daarom mogen er maximaal 2 bezoekers tegelijk in de kamer of het appartement van een bewoner.

Kom alleen op bezoek als u geen klachten heeft. Als u of een van uw huisgenoten coronagerelateerde klachten heeft stel uw bezoek dan uit tot de klachten over zijn.

Ja, u kunt de was voor uw familielid blijven doen. Maakt u hiervoor met het zorgteam een specifieke afspraak over de dag van wisselen.

Het zorgteam zal actief u benaderen om hier afspraken op maat over te maken. Daarnaast kunt u via Caren het digitale cliëntendossier in zien, als u daartoe de rechten heeft.

Accolade heeft verschillende mogelijkheden om u huishoudelijke hulp te bieden. Huishoudelijke hulp wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) georganiseerd. Daarom is het belangrijk dat u contact opneemt met uw gemeente om dat te regelen. Waarschijnlijk zult u voor huishoudelijk hulp wel een eigen bijdrage betalen.

Het Accolade Advies- en Behandelcentrum helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, in uw eigen vertrouwde omgeving (dit noemen we extramurale zorg). Daarnaast ondersteunen deze professionals de cliënten die wonen in een van onze woonzorgcentra (dit is intramurale zorg, binnen de muren). Al onze behandelaren zijn gespecialiseerd in ouderenzorg op het gebied van somatiek, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), psychogeriatrie en gerontopsychiatrie. Er zijn specialisten ouderengeneeskunde, artsen, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten, maar ook een tandarts en mondhygiëniste, pedicure en opticien. Het Advies- en Behandelcentrum is gevestigd in De Wijngaard in Bosch en Duin en werkt voor voor de locaties in Amersfoort, Zeist, Bilthoven en Bosch en Duin.
In Assen worden de behandelaren ingehuurd via Interzorg.

Op dit moment mag u, met in achtneming van de huidige maatregelen, op bezoek komen. Belangrijk om altijd de 1,5 meter afstand te bewaren, een afspraak in te plannen via de bezoekersagenda en om een mond-neusmasker te dragen.

Thuiszorg wordt (soms deels) vergoed uit de basisverzekering, op basis van verschillende wettelijke regelingen: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hebt u geneeskundige zorg thuis nodig, dan is er een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. De zorg wordt dan vergoed vanuit de Zvw. U betaalt geen eigen bijdrage.

Wanneer u 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, komt u in aanmerking voor een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk. Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg en Zvw-zorg, dan is het mogelijk dat de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld. Dit gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging of praktische hulp thuis. Dat kunt u via uw zorgverzekeraar of gemeente regelen.

De Wlz en de Wmo dekken niet de volledige kosten van thuiszorg. Daarvoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Helaas mag u niet op bezoek bij de Merel en de Vink.
Voor de overige woongroepen geldt:
Op dit moment mag u, met inachtneming van de huidige maatregelen, op bezoek komen. Belangrijk om altijd de 1,5 meter afstand te bewaren, een afspraak in te plannen via de bezoekersagenda, een mond-neusmasker te dragen en uw handen te desinfecteren bij de ingang.

U kunt de indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk.

Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Als u wel een indicatie krijgt, komt die digitaal bij Accolade binnen.

De kosten zijn afhankelijk van of u een indicatie hebt of niet. Deelnemen aan dagbesteding kan met beschikking vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (via de gemeente waar u woont), een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (via het CIZ) of vanuit het Persoonsgebonden budget. Accolade helpt u graag verder om hier uw weg in te vinden.

Dat hangt af via welke regeling u zorg krijgt. Hebt en Zorg in natura (ZIN), dan regelt Accolade een hoog-laagbed.

Familie of andere naasten kunnen
indien nodig blijven slapen. Dat kan in onze speciale logeerkamer, met een stretcher op de kamer of met een speciaal koppelbed. Dit bed wordt gekoppeld aan het hoog-laag bed van de gast, hierdoor ontstaat er een tweepersoonsbed.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijze zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het coronaprotocol komt in de basis op het volgende neer:
Op al onze locaties wonen kwetsbare mensen en daarom starten onze beschermende maatregelen, zoals isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vanaf een verdenking van het coronavirus. Een verspreiding van het virus kan zodra er klachten zijn als hoesten en niezen, maar ook vlak ervoor doordat er kleine druppeltjes met het virus uit neus en mond komen. Daarom zijn we scherp op het dragen van een mondneusmasker en het bewaren van de 1,5 meter afstand. Vanaf de eerste signalering van de klachten start ons protocol direct. Op deze manier proberen we een mogelijke verspreiding te voorkomen.

Als u woont bij Accolade is dat uw nieuwe thuis. Dus dat betekent dat u bezoek mag ontvangen wanneer u maar wilt.

Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht. Als u of de bewoner het prettig vindt om toch een mondkapje te dragen is dit uiteraard toegestaan. Het is wel van groot belang dat u zich aan de 1,5 meter aftstand houdt, ook als u wel een mondkapje draagt. het virus kan zich ook verspreiden via bijvoorbeeld de handen.

Tijdens de quarantaineperiode kunnen bewoners niet voor een kort bezoek naar huis worden gehaald.

Zodra er signalen zijn over de gezondheid van een bewoner of cliënt in de thuiszorg die lijken op corona klachten, schakelt de zorgmedewerker laagdrempelig de praktijkverpleegkundig in. De praktijkverpleegkundige is onderdeel van het medisch team en schakelt een arts of andere behandelaar in als dat nodig is. De specialist ouderengeneeskunde is 7 dagen per week, 24 uur per dag speciaal beschikbaar voor de behandeling en verdenking van Corona bij cliënten van Accolade zorg. De corona arts van dienst stelt vast of er sprake is van een reële verdenking. Bij een verdenking, overlegt de arts met de medisch coördinator Infectiebestrijding om een coronatest te laten uitvoeren. Deze test geeft na 48 uur uitsluitsel of er daadwerkelijk een besmetting is.

Vanaf een verdenking starten direct onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Isolatieverpleging betekent dat bewoners op hun kamer of in hun huis verpleegd worden door zorgmedewerkers met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort en bril. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Op deze manier kan een verdere besmetting worden voorkomen. Op de woongroep wordt gewerkt met gescheiden zorgteams die dan maar op één groep werken, met een eigen nachtdienst en eigen avonddienst.

Indien een eerste verdenking, geen besmetting blijkt te zijn, worden de beschermende maatregelen opgeheven. Zolang er op een woongroep nog één verdenking is, houden wij het protocol gebaseerd op de RIVM richtlijnen aan. De cliëntcontactpersoon wordt geïnformeerd door de arts bij een verdenking en bij een besmetting.

De cliëntcontactpersonen van overige bewoners van een woongroep worden alleen geïnformeerd indien er sprake is van een besmetting op een woongroep. We informeren bewust niet bij een verdenking. De meeste verdenkingen zijn namelijk geen corona besmetting.
Indien er sprake is van een besmetting, krijgt u dit dezelfde dag per email te horen, dan wel gaat er een brief uit naar de familieleden zonder email-adres. Wilt u dus als eerst contactpersoon snel en ook in het weekend geïnformeerd worden, geef dan uw e-mail adres aan ons door.

Samen kijken we wat de gast graag doet, (her)ontdekken we talenten en voeren fijne gesprekken. Indien nodig ontvangt de gast professionele begeleiding en verzorging. Met elkaar gaan we op zoek naar de mooie dingen en wat we voor elkaar kunnen betekenen. We hebben bijvoorbeeld creatieve mogelijkheden, en kunnen wandelen of fietsen. Ook is er altijd een warme maaltijd. U kunt voor beide locaties (Amersfoort en Bosch en Duin) bekijken wat het aanbod is: www.accoladezorg,nl/dagbesteding.

Als u bij ons op de wachtlijst staat, maakt de zorgconsulent afspraken met u over hoe vaak er tussendoor contact is - bijvoorbeeld om uw zorgvraag up-to-date te houden en over de lengte van de wachtlijst. Komt er een plekje vrij, dan plannen we een bezichtiging en kunt u beslissen of u bij Accolade wilt komen wonen.

Familie mag een bewoner begeleiden naar het ziekenhuis. U moet echter wel gezond zijn en u houden aan de RIVM maatregelen.

Op de meeste locaties (Amersfoort, Zeist, Bosch en Duin) wordt de zorg overgenomen door de specialist ouderengeneeskunde van Accolade Zorg.
In d'Amandelboom is een fijne samenwerking met een specifieke huisartsenpraktijk die spreekuur houdt in het woonzorgcentrum. Het advies is dan ook om op deze locatie van deze dienst gebruik te maken.

Thuiszorg:
Bij zorg in natura (ZIN) contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. Met een volledig pakket thuis (VPT) krijgt u thuiszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling.

Wonen bij Accolade:
Bij zorg in natura (ZIN) betaalt u een hoge eigen bijdrage via het CAK. Dat is een all-in prijs, dus u betaalt heen losse huur. Het appartement is voorzien van vloer, gordijnen, nachtkastje en hoog-laag bed. Als de zorg stopt, hebt u 7 dagen de tijd het appartement leeg te ruimen.
Met een volledig pakket thuis (VPT) betaalt u huur, service- en energiekosten voor het appartement, en een lage eigen bijdrage via het CAK. U bent zelf verantwoordelijk voor het inrichten van het appartement. Bij het beëindigen van de zorg hebt u 30 dagen de tijd om het appartement leeg te ruimen.

Ja, in Assen, Bilthoven en Bosch en Duin zijn logeerappartementen.

Is een bewoner én de bezoeker (twee keer) gevaccineerd dan mag tijdens een bezoek in de kamer of appartement het mondkapje worden afgedaan. Let op, het mondkapje mag pas in het appartement af. Is slecht één van beide gevaccineerd, dan moet er een mondkapje worden gedragen. We willen u nadrukkelijk vragen om hier heel voorzichtig mee om te gaan en geen onnodige risico's te nemen.

Dit geeft u door aan de persoon die de indicatie voor u aanvraagt.

Bij het ontwikkelen van klachten die kunnen duiden op een corona-besmetting zal het corona-protocol gevolgd worden. Ook als een bewoner is gevaccineerd. Dat betekent dus dat een bewoner dan uit voorzorg in quarantaine gaat en getest gaat worden.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijzen zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het coronaprotocol komt in de basis op het volgende neer:
Op al onze locaties wonen kwetsbare mensen en daarom starten onze beschermende maatregelen, zoals isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vanaf een verdenking van het coronavirus. Een verspreiding van het virus kan zodra er klachten zijn als hoesten en niezen, maar ook vlak ervoor doordat er kleine druppeltjes met het virus uit neus en mond komen. Daarom zijn we scherp op het dragen van een mondneusmasker en het bewaren van de 1,5 meter afstand. Vanaf de eerste signalering van de klachten start ons protocol direct. Op deze manier proberen we een mogelijke verspreiding te voorkomen.

Iedereen die in een zorginstelling woont, heeft een basisverzekering nodig. Wanneer u een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), wordt veel aanvullende zorg daaruit bekostigd. Kostbare aanvullende zorgverzekeringen zijn dan vaak overbodig. Het is dus raadzaam om na te gaan of u een Wlz-indicatie hebt en welke zorg op basis van deze indicatie wordt georganiseerd en vergoed. Dit staat vermeld in de indicatie die door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is uitgegeven. Voor deze zorg is dan geen aanvullende verzekering nodig.

Wilt u meer weten? Zorginstituut Nederland adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen, zie www.zorginstituutnederland.nl.

We informeren onze bewoners altijd door middel van een brief in hun postvak. In urgente gevallen informeren we de bewoners altijd persoonlijk door langs het appartement te gaan.

De verhuizing kan doorgaan. Familieleden en verhuizers mogen daarbij helpen. Het belangrijkste uitgangspunt is om zo min mogelijk contact met anderen te hebben en afstand te houden.

U mag zeker naar buiten om te wandelen, belangrijk is dat u ook in dat geval een afspraak maakt via opbezoekbij.accoladezorg.nl

Accolade Zorg heeft voor alle bewoners van de woonzorgcentra een aantal verzekeringen afgesloten:
- Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze WA-verzekering geldt ook buiten de instelling en heeft als dekkingsgebied Nederland (tot € 2.000.000,- per gebeurtenis).
- Verzekering voor een elektrische rolstoel die is aangeschaft via Accolade Zorg (fysio-/ergotherapie).
- Inboedelverzekering:
€ 10.000,- per zorgplaats
€ 20.000,- per bewoner van aanleunwoningen/serviceappartementen
€ 2.500,- sieraden
€ 1.000,- geld (Deze verzekering heeft een secundaire dekking. Dat is een dekking die pas van kracht wordt wanneer een andere verzekering, die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar ook verzekerd heeft, geen uitkering geeft.)
Deze inboedelverzekering is met name afgesloten om brandschade te dekken. Voor de gevallen waarbij duidelijk verwijtbaar handelen van de instelling kan worden vastgesteld, heeft de instelling een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Het is niet verstandig om in een zorginstelling, waar mensen gaan en komen, veel geld, waardevolle papieren, goederen en sieraden, bij u te hebben of op uw kamer te bewaren. Accolade Zorg neemt geen waardevolle spullen in bewaring. Wanneer geld en goederen zoekraken, kan de directie van Accolade Zorg niet aansprakelijk worden gesteld.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijze zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven en precies weten wat ze in welke situatie moeten doen. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het gaat om een intern documenten.

Het kost geen geld om bij ons op de wachtlijst te komen. Echter is het wel zo dat als u op een van onze wachtlijsten wilt komen, u een indicatie nodig heeft van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Bij het krijgen van deze indicatie zit een eigen bijdrage van het CAK aan verbonden.
Het Centraal AdministratieKantoor (CAK) berekent het bedrag. Het bedrag hangt af van uw inkomen en of u een partner hebt. De eerste vier maanden op de wachtlijst geldt de lage eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl vindt u meer informatie.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijzen zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven en precies weten wat ze in welke situatie moeten doen. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het gaat om interne documenten deze zijn dus niet openbaar.

Op alle locaties is linnengoed, schoonmaak, eten en drinken inbegrepen. Verder hebben alle locaties diverse aanvullende faciliteiten, waarvoor u soms extra betaalt. Denk bijvoorbeeld aan de kapper, kledingwasservice en klussendienst.
Op www.accoladezorg.nl/wonen ziet u per locatie de belangrijkste faciliteiten.

Het is onze prioriteit om goede zorg beschikbaar te houden. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe (tijdelijk) bij ons terecht. Wij kijken altijd per cliënt wat de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.

Per 1 mei 2021 kunnen overleggen over het zorgplan van de bewoner met de contactverzorgende en eerste contactpersoon weer op de locatie plaatsvinden.

Er zijn op alle locaties volop mogelijkheden om bezig te zijn of anderen te ontmoeten. Accolade organiseert verschillende activiteiten, van muzikale optredens tot lezingen en creatieve middagen. Op alle locaties kunt u op zondag de kerkdienst bezoeken of meeluisteren, en zijn er bijbelstudies.

Ja, u kunt met een rolstoel prima bij ons terecht.

Eerstelijnsverblijf is voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. U hebt hiervoor een indicatie nodig van uw huisarts.

Besmetting kan net voor de eerste klachten plaats vinden, daarom kijken we altijd twee dagen terug, vanaf de eerste klachten. Iedereen die in die twee dagen contact heeft gehad met de betreffende persoon wordt geadviseerd in quarantaine te gaan.

In overleg met de zorg en de regiomanager mag een bewoner naar huis of op bezoek.
Het aantal bezoekers bij u thuis is natuurlijk conform de regels van de overheid

Wanneer er sprake is van dementie, valt de cliënt onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet is, samen met de Wet verplichte ggz, sinds 1 januari 2020 opvolger van de Wet Bopz.
Uitgangspunt van de Wzd is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarom onderzoekt het CIZ bij een aanvraag voor opname en verblijf eerst of er bij u sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt zorgvuldig onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg. Wanneer opname en verblijf noodzakelijk blijken, en uw ouder of partner verzet zich daar niet tegen, dan geeft het CIZ een besluit tot opname en verblijf af.

Ja zeker! Ook hier mag u vooraf een afspraak inplannen. Is de agenda vol, neem dan even contact op met de zorg.

Dit verschilt per persoon, neem contact met ons op dan kunnen we dit bespreken.

De GGD doet in samenwerking met ons inderdaad bron en contactonderzoek. We kijken daarbij terug naar de laatste 48 uur voor de eerste klachten.

Het is goed om dit bericht te delen binnen uw familie maar ook bij eventuele andere mensen die bij de bewoner op bezoek komt.

Vragen wanneer u uw familielid helpt of vrijwilligerswerk doet

Hoe zit het met vrijwilligerswerk, wassen, boodschappen, wandelen en ziekenhuisbezoek? U leest het hier.

Omdat we het besmettingsgevaar zoveel mogelijk willen beperken, is dat helaas niet mogelijk. Indien u (aanvullende) huishoudelijke zorg wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de facilitaire dienst.

Accolade biedt zorg op locaties in Assen, Amersfoort, Bilthoven, Bodegraven, Bosch en Duin en Zeist en thuiszorg in de regio’s daaromheen. De 6 woonzorglocaties liggen in heel verschillende omgevingen. De één ligt midden in het bos (zoals De Wijngaard in Bosch en Duin), de ander gezellig in het centrum (zoals ArendState in Assen en Villa l'Abri in Zeist). De Wierickehoeve is een prachtige woonboerderij in Bodegraven.
Daarnaast is er op 2 locaties dagbesteding: in Amersfoort en Bosch en Duin.

Accolade biedt op twee locaties dagbesteding: in Amersfoort (Hart van Vathorst) en Bosch en Duin (De Wijngaard).

Onze deuren zijn weer helemaal open, iedereen mag op bezoek komen. Vanaf 26 juni hoeft u geen afspraak meer te maken, bij de ingang wordt u wel gevraagd u te registreren.

Er mogen maximaal twee mensen gelijktijdig in het appartement van de bewoner zijn, zodat er onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Wij zien het leven, ook bij afnemende mogelijkheden vanwege ziekte en ouderdom, als een geschenk van God. Op die manier willen we ook met het leven omgaan. Accolade biedt zorgvuldige zorg en professionele ondersteuning bij pijn, vragen en verdriet, zowel voor de cliënt als de naasten. Komt u wonen bij Accolade Zorg, dan kiest u waarschijnlijk bewust voor onze christelijke zorg, omdat u zelf christen bent of omdat u zich daar prettig bij voelt. U mag erop vertrouwen dat er geleefd wordt vanuit dezelfde overtuiging en dezelfde kijk op het leven. Dit betekent ook dat er in en op het terrein van de locaties van Accolade geen euthanasie wordt toegepast. Op deze manier willen we u een vertrouwde en veilige woon- en leefomgeving geven.

Neemt u contact op Accolade Thuiszorg via thuiszorg@accoladezorg.nl of 085-2080294. Het is prettig wanneer u tussen 09.00-17.00 kunt bellen, maar we zijn wel 24 uur per dag bereikbaar.

Op dit moment is één bewoner van de Wijngaard besmet met het coronavirus.

Woont u zelfstandig of in een serviceappartement? Dan ontvangt u alle zorg en ondersteuning waarvoor u een indicatie heeft. De huur of hypotheek van uw woning moet u zelf betalen. Sommige aanvullende producten en diensten moet u geheel zelf betalen.

Voor de zorg die u ontvangt in het woonzorgcentrum, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie en van de indicatie die u hebt.

Op dit moment zijn er geen besmettingen van het coronavirus in ArendState.

Onze vaste vrijwilligers die ondersteunen in de dagelijkse zorg en activiteiten, mogen komen werken als er geen gezondheidsklachten zijn (zoals hoesten, niezen of keelpijn).

Iedere bewoner en medewerker heeft de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren. We spreken bij Accolade van een hoge vaccinatiegraad. Op deze manier zijn de onze kwetsbare bewoners beschermt tegen het corona virus.

Ja, voor veel locaties van Accolade geldt een wachtlijst. U vindt de actuele wachtlijstgegevens per locatie op deze website.

Dat verschilt met welke bekostiging u bij ons komt wonen. Bij ZIN (Zorg in Natura) zijn alle appartementen gestoffeerd en ingericht met een bed, nachtkastje en kledingkast. Tweepersoonsappartementen hebben uiteraard alles dubbel. Bij VPT (Volledig Pakket Thuis) is het appartement niet gestoffeerd en gemeubileerd.

Hospice Koriander is een gespecialiseerde zorgvoorziening die er op is gericht om het gasten in de laatste periode van
hun leven zo comfortabel mogelijk te maken. Ons hospice heeft een eigen ingang en is onderdeel van verpleeghuis De Wijngaard. Een prachtige plek, waar gasten in hun laatste levensfase worden verzorgd en begeleid. Hier kunnen gasten zich voorbereiden op het levenseinde en
op een waardige manier afscheid nemen.

Dagbesteding is bedoeld voor ouderen met dementie, ouderen die zoeken naar verbinding en activiteiten en voor alle volwassen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij kunnen een dag of een paar dagen in de week bij Accolade doorbrengen.

Op dit moment hoeft ArendState nog niet dicht. Het echtpaar zit in thuisisolatie.

De woongroep zit nu 48 uur in quarantaine als groep. Dat betekent dat deze woongroep geen bezoek mag ontvangen. Bezoek voor de rest van ArendState blijft daarmee wel mogelijk.

Op ons zorgoverzicht (www.accoladezorg.nl/zorg-overzicht/) ziet u welke specialisaties er per locatie zijn. Op alle locaties is 24/7 zorg aanwezig.

Dat kan, maar de maaltijd dient dan bij de hoofdingang te worden afgeleverd zodat de leverancier niet naar binnen hoeft. U kunt de maaltijd bij de voordeur in ontvangst nemen. Natuurlijk kunt u ook via onze eigen keuken een maaltijd bestellen.

U mag een dier in een kooi, alleen als u die zelf kunt verzorgen, meenemen naar het woonzorgcentrum van Accolade. Ook een blindegeleidehond is natuurlijk welkom.

Bezoek mag bij de Koriander 24 uur per dag binnen lopen. De Wijngaard waar
de Koriander deel van uitmaakt heeft een eigen brasserie waar u gebruik kunt maken van lekkere maaltijden, vers gemaakt in onze eigen keuken. Uiteraard staat er altijd koffie en thee klaar op de koffietafel, u mag dat pakken zoveel als u wilt. U mag zelfs blijven slapen als dit nodig is.

Wanneer iemand op sterven ligt kunt u op bezoek komen om afscheid te nemen.

Thuiszorg wordt (soms deels) vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Hebt u geneeskundige zorg thuis nodig, dan is er een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. De zorg wordt dan vergoed vanuit de Zvw. U betaalt geen eigen bijdrage.

Wanneer u 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, komt u in aanmerking voor een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk. Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg en Zvw-zorg, dan is het mogelijk dat de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld. Dit gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging of praktische hulp thuis. Dat kunt u via uw zorgverzekeraar of gemeente regelen.

De Wlz en de Wmo dekken niet de volledige kosten van thuiszorg. Daarvoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
• Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
• Chronische hartaandoeningen.
• Diabetes mellitus (suikerziekte).
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
• Verminderde weerstand tegen infecties:
> door medicatie voor auto-immuunziekten
> na orgaantransplantatie
> bij hematologische aandoeningen (bloedziekten).
> bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
> bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
> bij een hiv humaan immunodeficiëntie virus.

Heeft u een infectie, overleg dan met uw behandelaar of u vrijwilligerswerk mag doen.

Op dit moment zijn er geen cliënten besmet met het coronavirus.

De Wijngaard hoeft niet dicht vanwege de besmetting van één bewoner. Wel moet de betreffende woongroep in quarantaine en kan die dus geen bezoek ontvangen.

U hebt een indicatie en een geldig identiteitsbewijs nodig om u in te schrijven op de wachtlijst.

Verblijf in het verpleeghuis valt onder de wet langdurige zorg. Hiervoor hebt u een indicatie nodig. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De hoogte van deze bijdragen kunt u berekenen op de website van het CAK.

Iedere bewoner mag bezoek blijven ontvangen. We vragen u zich te registreren bij de ingang. Het is belangrijk om de 1,5 meter te waarborgen, daarom mogen er maximaal 2 bezoekers tegelijk in de kamer of het appartement van een bewoner.

Kom alleen op bezoek als u geen klachten heeft. Als u of een van uw huisgenoten coronagerelateerde klachten heeft stel uw bezoek dan uit tot de klachten over zijn.

Ja, u kunt de was voor uw familielid blijven doen. Maakt u hiervoor met het zorgteam een specifieke afspraak over de dag van wisselen.

Het zorgteam zal actief u benaderen om hier afspraken op maat over te maken. Daarnaast kunt u via Caren het digitale cliëntendossier in zien, als u daartoe de rechten heeft.

Accolade heeft verschillende mogelijkheden om u huishoudelijke hulp te bieden. Huishoudelijke hulp wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) georganiseerd. Daarom is het belangrijk dat u contact opneemt met uw gemeente om dat te regelen. Waarschijnlijk zult u voor huishoudelijk hulp wel een eigen bijdrage betalen.

Het Accolade Advies- en Behandelcentrum helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, in uw eigen vertrouwde omgeving (dit noemen we extramurale zorg). Daarnaast ondersteunen deze professionals de cliënten die wonen in een van onze woonzorgcentra (dit is intramurale zorg, binnen de muren). Al onze behandelaren zijn gespecialiseerd in ouderenzorg op het gebied van somatiek, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), psychogeriatrie en gerontopsychiatrie. Er zijn specialisten ouderengeneeskunde, artsen, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten, maar ook een tandarts en mondhygiëniste, pedicure en opticien. Het Advies- en Behandelcentrum is gevestigd in De Wijngaard in Bosch en Duin en werkt voor voor de locaties in Amersfoort, Zeist, Bilthoven en Bosch en Duin.
In Assen worden de behandelaren ingehuurd via Interzorg.

Op dit moment mag u, met in achtneming van de huidige maatregelen, op bezoek komen. Belangrijk om altijd de 1,5 meter afstand te bewaren, een afspraak in te plannen via de bezoekersagenda en om een mond-neusmasker te dragen.

Thuiszorg wordt (soms deels) vergoed uit de basisverzekering, op basis van verschillende wettelijke regelingen: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hebt u geneeskundige zorg thuis nodig, dan is er een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. De zorg wordt dan vergoed vanuit de Zvw. U betaalt geen eigen bijdrage.

Wanneer u 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, komt u in aanmerking voor een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk. Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg en Zvw-zorg, dan is het mogelijk dat de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld. Dit gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging of praktische hulp thuis. Dat kunt u via uw zorgverzekeraar of gemeente regelen.

De Wlz en de Wmo dekken niet de volledige kosten van thuiszorg. Daarvoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Helaas mag u niet op bezoek bij de Merel en de Vink.
Voor de overige woongroepen geldt:
Op dit moment mag u, met inachtneming van de huidige maatregelen, op bezoek komen. Belangrijk om altijd de 1,5 meter afstand te bewaren, een afspraak in te plannen via de bezoekersagenda, een mond-neusmasker te dragen en uw handen te desinfecteren bij de ingang.

U kunt de indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk.

Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Als u wel een indicatie krijgt, komt die digitaal bij Accolade binnen.

De kosten zijn afhankelijk van of u een indicatie hebt of niet. Deelnemen aan dagbesteding kan met beschikking vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (via de gemeente waar u woont), een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (via het CIZ) of vanuit het Persoonsgebonden budget. Accolade helpt u graag verder om hier uw weg in te vinden.

Dat hangt af via welke regeling u zorg krijgt. Hebt en Zorg in natura (ZIN), dan regelt Accolade een hoog-laagbed.

Familie of andere naasten kunnen
indien nodig blijven slapen. Dat kan in onze speciale logeerkamer, met een stretcher op de kamer of met een speciaal koppelbed. Dit bed wordt gekoppeld aan het hoog-laag bed van de gast, hierdoor ontstaat er een tweepersoonsbed.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijze zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het coronaprotocol komt in de basis op het volgende neer:
Op al onze locaties wonen kwetsbare mensen en daarom starten onze beschermende maatregelen, zoals isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vanaf een verdenking van het coronavirus. Een verspreiding van het virus kan zodra er klachten zijn als hoesten en niezen, maar ook vlak ervoor doordat er kleine druppeltjes met het virus uit neus en mond komen. Daarom zijn we scherp op het dragen van een mondneusmasker en het bewaren van de 1,5 meter afstand. Vanaf de eerste signalering van de klachten start ons protocol direct. Op deze manier proberen we een mogelijke verspreiding te voorkomen.

Als u woont bij Accolade is dat uw nieuwe thuis. Dus dat betekent dat u bezoek mag ontvangen wanneer u maar wilt.

Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht. Als u of de bewoner het prettig vindt om toch een mondkapje te dragen is dit uiteraard toegestaan. Het is wel van groot belang dat u zich aan de 1,5 meter aftstand houdt, ook als u wel een mondkapje draagt. het virus kan zich ook verspreiden via bijvoorbeeld de handen.

Tijdens de quarantaineperiode kunnen bewoners niet voor een kort bezoek naar huis worden gehaald.

Zodra er signalen zijn over de gezondheid van een bewoner of cliënt in de thuiszorg die lijken op corona klachten, schakelt de zorgmedewerker laagdrempelig de praktijkverpleegkundig in. De praktijkverpleegkundige is onderdeel van het medisch team en schakelt een arts of andere behandelaar in als dat nodig is. De specialist ouderengeneeskunde is 7 dagen per week, 24 uur per dag speciaal beschikbaar voor de behandeling en verdenking van Corona bij cliënten van Accolade zorg. De corona arts van dienst stelt vast of er sprake is van een reële verdenking. Bij een verdenking, overlegt de arts met de medisch coördinator Infectiebestrijding om een coronatest te laten uitvoeren. Deze test geeft na 48 uur uitsluitsel of er daadwerkelijk een besmetting is.

Vanaf een verdenking starten direct onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Isolatieverpleging betekent dat bewoners op hun kamer of in hun huis verpleegd worden door zorgmedewerkers met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort en bril. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Op deze manier kan een verdere besmetting worden voorkomen. Op de woongroep wordt gewerkt met gescheiden zorgteams die dan maar op één groep werken, met een eigen nachtdienst en eigen avonddienst.

Indien een eerste verdenking, geen besmetting blijkt te zijn, worden de beschermende maatregelen opgeheven. Zolang er op een woongroep nog één verdenking is, houden wij het protocol gebaseerd op de RIVM richtlijnen aan. De cliëntcontactpersoon wordt geïnformeerd door de arts bij een verdenking en bij een besmetting.

De cliëntcontactpersonen van overige bewoners van een woongroep worden alleen geïnformeerd indien er sprake is van een besmetting op een woongroep. We informeren bewust niet bij een verdenking. De meeste verdenkingen zijn namelijk geen corona besmetting.
Indien er sprake is van een besmetting, krijgt u dit dezelfde dag per email te horen, dan wel gaat er een brief uit naar de familieleden zonder email-adres. Wilt u dus als eerst contactpersoon snel en ook in het weekend geïnformeerd worden, geef dan uw e-mail adres aan ons door.

Samen kijken we wat de gast graag doet, (her)ontdekken we talenten en voeren fijne gesprekken. Indien nodig ontvangt de gast professionele begeleiding en verzorging. Met elkaar gaan we op zoek naar de mooie dingen en wat we voor elkaar kunnen betekenen. We hebben bijvoorbeeld creatieve mogelijkheden, en kunnen wandelen of fietsen. Ook is er altijd een warme maaltijd. U kunt voor beide locaties (Amersfoort en Bosch en Duin) bekijken wat het aanbod is: www.accoladezorg,nl/dagbesteding.

Als u bij ons op de wachtlijst staat, maakt de zorgconsulent afspraken met u over hoe vaak er tussendoor contact is - bijvoorbeeld om uw zorgvraag up-to-date te houden en over de lengte van de wachtlijst. Komt er een plekje vrij, dan plannen we een bezichtiging en kunt u beslissen of u bij Accolade wilt komen wonen.

Familie mag een bewoner begeleiden naar het ziekenhuis. U moet echter wel gezond zijn en u houden aan de RIVM maatregelen.

Op de meeste locaties (Amersfoort, Zeist, Bosch en Duin) wordt de zorg overgenomen door de specialist ouderengeneeskunde van Accolade Zorg.
In d'Amandelboom is een fijne samenwerking met een specifieke huisartsenpraktijk die spreekuur houdt in het woonzorgcentrum. Het advies is dan ook om op deze locatie van deze dienst gebruik te maken.

Thuiszorg:
Bij zorg in natura (ZIN) contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. Met een volledig pakket thuis (VPT) krijgt u thuiszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling.

Wonen bij Accolade:
Bij zorg in natura (ZIN) betaalt u een hoge eigen bijdrage via het CAK. Dat is een all-in prijs, dus u betaalt heen losse huur. Het appartement is voorzien van vloer, gordijnen, nachtkastje en hoog-laag bed. Als de zorg stopt, hebt u 7 dagen de tijd het appartement leeg te ruimen.
Met een volledig pakket thuis (VPT) betaalt u huur, service- en energiekosten voor het appartement, en een lage eigen bijdrage via het CAK. U bent zelf verantwoordelijk voor het inrichten van het appartement. Bij het beëindigen van de zorg hebt u 30 dagen de tijd om het appartement leeg te ruimen.

Ja, in Assen, Bilthoven en Bosch en Duin zijn logeerappartementen.

Is een bewoner én de bezoeker (twee keer) gevaccineerd dan mag tijdens een bezoek in de kamer of appartement het mondkapje worden afgedaan. Let op, het mondkapje mag pas in het appartement af. Is slecht één van beide gevaccineerd, dan moet er een mondkapje worden gedragen. We willen u nadrukkelijk vragen om hier heel voorzichtig mee om te gaan en geen onnodige risico's te nemen.

Dit geeft u door aan de persoon die de indicatie voor u aanvraagt.

Bij het ontwikkelen van klachten die kunnen duiden op een corona-besmetting zal het corona-protocol gevolgd worden. Ook als een bewoner is gevaccineerd. Dat betekent dus dat een bewoner dan uit voorzorg in quarantaine gaat en getest gaat worden.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijzen zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het coronaprotocol komt in de basis op het volgende neer:
Op al onze locaties wonen kwetsbare mensen en daarom starten onze beschermende maatregelen, zoals isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vanaf een verdenking van het coronavirus. Een verspreiding van het virus kan zodra er klachten zijn als hoesten en niezen, maar ook vlak ervoor doordat er kleine druppeltjes met het virus uit neus en mond komen. Daarom zijn we scherp op het dragen van een mondneusmasker en het bewaren van de 1,5 meter afstand. Vanaf de eerste signalering van de klachten start ons protocol direct. Op deze manier proberen we een mogelijke verspreiding te voorkomen.

Iedereen die in een zorginstelling woont, heeft een basisverzekering nodig. Wanneer u een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), wordt veel aanvullende zorg daaruit bekostigd. Kostbare aanvullende zorgverzekeringen zijn dan vaak overbodig. Het is dus raadzaam om na te gaan of u een Wlz-indicatie hebt en welke zorg op basis van deze indicatie wordt georganiseerd en vergoed. Dit staat vermeld in de indicatie die door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is uitgegeven. Voor deze zorg is dan geen aanvullende verzekering nodig.

Wilt u meer weten? Zorginstituut Nederland adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen, zie www.zorginstituutnederland.nl.

We informeren onze bewoners altijd door middel van een brief in hun postvak. In urgente gevallen informeren we de bewoners altijd persoonlijk door langs het appartement te gaan.

De verhuizing kan doorgaan. Familieleden en verhuizers mogen daarbij helpen. Het belangrijkste uitgangspunt is om zo min mogelijk contact met anderen te hebben en afstand te houden.

U mag zeker naar buiten om te wandelen, belangrijk is dat u ook in dat geval een afspraak maakt via opbezoekbij.accoladezorg.nl

Accolade Zorg heeft voor alle bewoners van de woonzorgcentra een aantal verzekeringen afgesloten:
- Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze WA-verzekering geldt ook buiten de instelling en heeft als dekkingsgebied Nederland (tot € 2.000.000,- per gebeurtenis).
- Verzekering voor een elektrische rolstoel die is aangeschaft via Accolade Zorg (fysio-/ergotherapie).
- Inboedelverzekering:
€ 10.000,- per zorgplaats
€ 20.000,- per bewoner van aanleunwoningen/serviceappartementen
€ 2.500,- sieraden
€ 1.000,- geld (Deze verzekering heeft een secundaire dekking. Dat is een dekking die pas van kracht wordt wanneer een andere verzekering, die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar ook verzekerd heeft, geen uitkering geeft.)
Deze inboedelverzekering is met name afgesloten om brandschade te dekken. Voor de gevallen waarbij duidelijk verwijtbaar handelen van de instelling kan worden vastgesteld, heeft de instelling een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Het is niet verstandig om in een zorginstelling, waar mensen gaan en komen, veel geld, waardevolle papieren, goederen en sieraden, bij u te hebben of op uw kamer te bewaren. Accolade Zorg neemt geen waardevolle spullen in bewaring. Wanneer geld en goederen zoekraken, kan de directie van Accolade Zorg niet aansprakelijk worden gesteld.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijze zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven en precies weten wat ze in welke situatie moeten doen. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het gaat om een intern documenten.

Het kost geen geld om bij ons op de wachtlijst te komen. Echter is het wel zo dat als u op een van onze wachtlijsten wilt komen, u een indicatie nodig heeft van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Bij het krijgen van deze indicatie zit een eigen bijdrage van het CAK aan verbonden.
Het Centraal AdministratieKantoor (CAK) berekent het bedrag. Het bedrag hangt af van uw inkomen en of u een partner hebt. De eerste vier maanden op de wachtlijst geldt de lage eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl vindt u meer informatie.

In de zorg werken we met diverse protocollen, dat zijn werkwijzen zodat alle medewerkers op dezelfde manier kwalitatief goede zorg geven en precies weten wat ze in welke situatie moeten doen. Deze protocollen worden zeer regelmatig aangepast en worden opgesteld in samenwerking met de GGD, artsen en kwaliteitsverpleegkundige. Het gaat om interne documenten deze zijn dus niet openbaar.

Op alle locaties is linnengoed, schoonmaak, eten en drinken inbegrepen. Verder hebben alle locaties diverse aanvullende faciliteiten, waarvoor u soms extra betaalt. Denk bijvoorbeeld aan de kapper, kledingwasservice en klussendienst.
Op www.accoladezorg.nl/wonen ziet u per locatie de belangrijkste faciliteiten.

Het is onze prioriteit om goede zorg beschikbaar te houden. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe (tijdelijk) bij ons terecht. Wij kijken altijd per cliënt wat de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.

Per 1 mei 2021 kunnen overleggen over het zorgplan van de bewoner met de contactverzorgende en eerste contactpersoon weer op de locatie plaatsvinden.

Er zijn op alle locaties volop mogelijkheden om bezig te zijn of anderen te ontmoeten. Accolade organiseert verschillende activiteiten, van muzikale optredens tot lezingen en creatieve middagen. Op alle locaties kunt u op zondag de kerkdienst bezoeken of meeluisteren, en zijn er bijbelstudies.

Ja, u kunt met een rolstoel prima bij ons terecht.

Eerstelijnsverblijf is voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. U hebt hiervoor een indicatie nodig van uw huisarts.

Besmetting kan net voor de eerste klachten plaats vinden, daarom kijken we altijd twee dagen terug, vanaf de eerste klachten. Iedereen die in die twee dagen contact heeft gehad met de betreffende persoon wordt geadviseerd in quarantaine te gaan.

In overleg met de zorg en de regiomanager mag een bewoner naar huis of op bezoek.
Het aantal bezoekers bij u thuis is natuurlijk conform de regels van de overheid

Wanneer er sprake is van dementie, valt de cliënt onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet is, samen met de Wet verplichte ggz, sinds 1 januari 2020 opvolger van de Wet Bopz.
Uitgangspunt van de Wzd is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarom onderzoekt het CIZ bij een aanvraag voor opname en verblijf eerst of er bij u sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt zorgvuldig onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg. Wanneer opname en verblijf noodzakelijk blijken, en uw ouder of partner verzet zich daar niet tegen, dan geeft het CIZ een besluit tot opname en verblijf af.

Ja zeker! Ook hier mag u vooraf een afspraak inplannen. Is de agenda vol, neem dan even contact op met de zorg.

Dit verschilt per persoon, neem contact met ons op dan kunnen we dit bespreken.

De GGD doet in samenwerking met ons inderdaad bron en contactonderzoek. We kijken daarbij terug naar de laatste 48 uur voor de eerste klachten.

Het is goed om dit bericht te delen binnen uw familie maar ook bij eventuele andere mensen die bij de bewoner op bezoek komt.

Vragen over het plannen van een afspraak?

Als u op bezoek wilt komen op een van onze locaties, plan dan uw bezoek via opbezoekbij.accoladezorg.nl