Vragen over bezoek

U leest hier de maatregelen rondom het bezoeken van een bewoner op een Accolade-locatie.

Onze deuren zijn weer helemaal open, iedereen mag op bezoek komen. Vanaf 26 juni hoeft u geen afspraak meer te maken, bij de ingang wordt u wel gevraagd u te registreren.

Er mogen maximaal twee mensen gelijktijdig in het appartement van de bewoner zijn, zodat er onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Wanneer iemand op sterven ligt kunt u op bezoek komen om afscheid te nemen.

Iedere bewoner mag bezoek blijven ontvangen. We vragen u zich te registreren bij de ingang. Het is belangrijk om de 1,5 meter te waarborgen, daarom mogen er maximaal 2 bezoekers tegelijk in de kamer of het appartement van een bewoner.

Kom alleen op bezoek als u geen klachten heeft. Als u of een van uw huisgenoten coronagerelateerde klachten heeft stel uw bezoek dan uit tot de klachten over zijn.

Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht. Als u of de bewoner het prettig vindt om toch een mondkapje te dragen is dit uiteraard toegestaan. Het is wel van groot belang dat u zich aan de 1,5 meter aftstand houdt, ook als u wel een mondkapje draagt. het virus kan zich ook verspreiden via bijvoorbeeld de handen.

Is een bewoner én de bezoeker (twee keer) gevaccineerd dan mag tijdens een bezoek in de kamer of appartement het mondkapje worden afgedaan. Let op, het mondkapje mag pas in het appartement af. Is slecht één van beide gevaccineerd, dan moet er een mondkapje worden gedragen. We willen u nadrukkelijk vragen om hier heel voorzichtig mee om te gaan en geen onnodige risico's te nemen.

Per 1 mei 2021 kunnen overleggen over het zorgplan van de bewoner met de contactverzorgende en eerste contactpersoon weer op de locatie plaatsvinden.

Vragen over de situatie bij Accolade

Antwoorden op vragen over de status van het virus binnen Accolade en de voortgang van de zorg.

Iedere bewoner en medewerker heeft de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren. We spreken bij Accolade van een hoge vaccinatiegraad. Op deze manier zijn de onze kwetsbare bewoners beschermt tegen het corona virus.

Op dit moment zijn er geen cliënten besmet met het coronavirus.

Het zorgteam zal actief u benaderen om hier afspraken op maat over te maken. Daarnaast kunt u via Caren het digitale cliëntendossier in zien, als u daartoe de rechten heeft.

Zodra er signalen zijn over de gezondheid van een bewoner of cliënt in de thuiszorg die lijken op corona klachten, schakelt de zorgmedewerker laagdrempelig de praktijkverpleegkundig in. De praktijkverpleegkundige is onderdeel van het medisch team en schakelt een arts of andere behandelaar in als dat nodig is. De specialist ouderengeneeskunde is 7 dagen per week, 24 uur per dag speciaal beschikbaar voor de behandeling en verdenking van Corona bij cliënten van Accolade zorg. De corona arts van dienst stelt vast of er sprake is van een reële verdenking. Bij een verdenking, overlegt de arts met de medisch coördinator Infectiebestrijding om een coronatest te laten uitvoeren. Deze test geeft na 48 uur uitsluitsel of er daadwerkelijk een besmetting is.

Vanaf een verdenking starten direct onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Isolatieverpleging betekent dat bewoners op hun kamer of in hun huis verpleegd worden door zorgmedewerkers met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort en bril. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Op deze manier kan een verdere besmetting worden voorkomen. Op de woongroep wordt gewerkt met gescheiden zorgteams die dan maar op één groep werken, met een eigen nachtdienst en eigen avonddienst.

Indien een eerste verdenking, geen besmetting blijkt te zijn, worden de beschermende maatregelen opgeheven. Zolang er op een woongroep nog één verdenking is, houden wij het protocol gebaseerd op de RIVM richtlijnen aan. De cliëntcontactpersoon wordt geïnformeerd door de arts bij een verdenking en bij een besmetting.

De cliëntcontactpersonen van overige bewoners van een woongroep worden alleen geïnformeerd indien er sprake is van een besmetting op een woongroep. We informeren bewust niet bij een verdenking. De meeste verdenkingen zijn namelijk geen corona besmetting.
Indien er sprake is van een besmetting, krijgt u dit dezelfde dag per email te horen, dan wel gaat er een brief uit naar de familieleden zonder email-adres. Wilt u dus als eerst contactpersoon snel en ook in het weekend geïnformeerd worden, geef dan uw e-mail adres aan ons door.

Bij het ontwikkelen van klachten die kunnen duiden op een corona-besmetting zal het corona-protocol gevolgd worden. Ook als een bewoner is gevaccineerd. Dat betekent dus dat een bewoner dan uit voorzorg in quarantaine gaat en getest gaat worden.

Het is onze prioriteit om goede zorg beschikbaar te houden. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe (tijdelijk) bij ons terecht. Wij kijken altijd per cliënt wat de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.

Vragen wanneer u uw familielid helpt of vrijwilligerswerk doet

Hoe zit het met vrijwilligerswerk, wassen, boodschappen, wandelen en ziekenhuisbezoek? U leest het hier.

Onze vaste vrijwilligers die ondersteunen in de dagelijkse zorg en activiteiten, mogen komen werken als er geen gezondheidsklachten zijn (zoals hoesten, niezen of keelpijn).

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
• Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
• Chronische hartaandoeningen.
• Diabetes mellitus (suikerziekte).
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
• Verminderde weerstand tegen infecties:
> door medicatie voor auto-immuunziekten
> na orgaantransplantatie
> bij hematologische aandoeningen (bloedziekten).
> bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
> bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
> bij een hiv humaan immunodeficiëntie virus.

Heeft u een infectie, overleg dan met uw behandelaar of u vrijwilligerswerk mag doen.

Ja, u kunt de was voor uw familielid blijven doen. Maakt u hiervoor met het zorgteam een specifieke afspraak over de dag van wisselen.

Familie mag een bewoner begeleiden naar het ziekenhuis. U moet echter wel gezond zijn en u houden aan de RIVM maatregelen.

De verhuizing kan doorgaan. Familieleden en verhuizers mogen daarbij helpen. Het belangrijkste uitgangspunt is om zo min mogelijk contact met anderen te hebben en afstand te houden.

U mag zeker naar buiten om te wandelen, belangrijk is dat u ook in dat geval een afspraak maakt via opbezoekbij.accoladezorg.nl

In overleg met de zorg en de regiomanager mag een bewoner naar huis of op bezoek.
Het aantal bezoekers bij u thuis is natuurlijk conform de regels van de overheid

Ja zeker! Ook hier mag u vooraf een afspraak inplannen. Is de agenda vol, neem dan even contact op met de zorg.

Vragen over het plannen van een afspraak?

Als u op bezoek wilt komen op een van onze locaties, plan dan uw bezoek via opbezoekbij.accoladezorg.nl