Vragen over bezoek

U leest hier de maatregelen rondom het bezoeken van een bewoner op een Accolade-locatie.

Op dit moment mag iedere bewoner twee tot vier vaste bezoeker per week ontvangen. Voordat u op bezoek wilt komen, moet u zich eerst registeren en een afspraak inplannen dat kan via opbezoekbij.accoladezorg.nl

Wanneer iemand op sterven ligt, wordt een uitzondering gemaakt, zodat u afscheid kunt nemen.

Wanneer u op een van onze locaties komt als vaste bezoeker dan gelden daar een aantal afspraken voor.

● De bezoeker is gezond, heeft geen klachten; ook huisgenoten zijn klachtenvrij.
● Heeft de vaste bezoeker wel klachten, dan blijft hij/zij thuis en regelt (in overleg met de bewoner/familie) een andere vaste bezoeker. De naam van deze bezoeker wordt ook doorgegeven aan de contactverzorgende, die dit registreert in het ECD.
● Bezoeker meldt zich eerst aan via www.accoladezorg.nl/meld-je-aan-als-vaste-bezoeker/
Met deze aanmelding verklaart hij/zij de vaste bezoeker van de bewoner te zijn, zich te houden aan de hygiënevoorschriften, de 1,5 meter na te leven, zich te houden aan de bezoektijd en de eventuele instructies van de gastvrouw van de locatie.
● Na registratie worden de gegevens verwerkt in het ECD en krijgt de bezoeker uiterlijk 29 mei bericht om een afspraak in te plannen.Na het inplannen van de afspraak krijgt de bezoeker per e-mail verdere instructies over het verloop van het bezoek.
● De bezoeker desinfecteert de handen, registreert zich bij de entree, , doet bij het bezoek van bewoner een neus/mondkapje op, gaat samen met de gastvrouw via de 1,5 meter route naar de kamer van de bewoner. Met de registratie geeft de bezoeker ook aan gezond te zijn en geen klachten te hebben.
● Als we vermoeden dat ondanks de maatregelen 1,5 meter afstand tussen bezoeker en bewoner niet lukt, krijgt de bezoeker een mondkapje verstrekt door ons.
● Na bezoek maakt de gastvrouw de kamer van de bezoeker schoon en ventileert de kamer.
Het meebrengen van een cadeautje mag natuurlijk. Huisdieren en onverpakte consumpties kunnen helaas niet.
● Tijdens het bezoek mag de bezoeker helaas niet eten, drinken of naar het toilet.
● We mogen alleen bezoek op onze locaties ontvangen als er geen coronabesmettingen op deze locatie zijn. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we u hier over informeren.

Vragen over de situatie bij Accolade

Antwoorden op vragen over de status van het virus binnen Accolade en de voortgang van de zorg.

Ja. Op de locatie de Wijngaard meerdere bewoners besmet met het coronavirus.

Accolade doet er alles aan om een verdere besmetting op de woongroep en de locatie te voorkomen. We hebben daarvoor ook de deskundigheid in huis. Vanaf de eerste klachten bij de bewoner hebben we ons protocol in uitvoering gebracht, gebaseerd op landelijke richtlijnen van de RIVM. We hebben alle beschermende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding op andere bewoners en medewerkers te voorkomen. Deze bewoners zijn daarom vanaf de eerste klachten in isolatie verpleegd.

We hebben een speciaal COVID-19-protocol. Vanaf de eerste klachten bij de bewoner hebben we ons protocol in uitvoering gebracht. Dit is gebaseerd op landelijke richtlijnen van de RIVM. We hebben alle beschermende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding op andere bewoners en medewerkers te voorkomen. De bewoner is daarom al enkele dagen in isolatie verpleegd. Daarnaast maken onze medewerkers gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op al onze locaties wonen kwetsbare mensen en daarom starten onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vanaf een verdenking van het coronavirus. Een verspreiding van het virus kan alleen als er, naast koorts, symptomen zijn zoals hoesten en niezen. Omdat wij scherp zijn op deze symptomen, startte ons protocol direct toen deze bij de bewoner werden gesignaleerd. Op deze manier proberen we een mogelijke verspreiding te voorkomen.

We doen er alles aan om goede en liefdevolle zorg te geven aan onze bewoners. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en getraind om volgens het juiste protocol te handelen en zorg te geven. Het protocol blijft van kracht tot 14 dagen nadat iedereen op de woongroep klachtenvrij is.

Het zorgteam zal actief u benaderen om hier afspraken op maat over te maken.

Zodra er signalen zijn over de gezondheid van een bewoner of cliënt in de thuiszorg die lijken op corona klachten, schakelt de zorgmedewerker laagdrempelig de praktijkverpleegkundig in. De praktijkverpleegkundige is onderdeel van het medisch team en schakelt een arts of andere behandelaar in als dat nodig is. De specialist ouderengeneeskunde is 7 dagen per week, 24 uur per dag speciaal beschikbaar voor de behandeling en verdenking van Corona bij cliënten van Accolade zorg. De corona arts van dienst stelt vast of er sprake is van een reële verdenking. Bij een verdenking, overlegt de arts met de medisch coördinator Infectiebestrijding om een coronatest te laten uitvoeren. Deze test geeft na 48 uur uitsluitsel of er daadwerkelijk een besmetting is.

Vanaf een verdenking starten direct onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Isolatieverpleging betekent dat bewoners op hun kamer of in hun huis verpleegd worden door zorgmedewerkers met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort en bril. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Op deze manier kan een verdere besmetting worden voorkomen. Op de woongroep wordt gewerkt met gescheiden zorgteams die dan maar op één groep werken, met een eigen nachtdienst en eigen avonddienst.

Indien een eerste verdenking, geen besmetting blijkt te zijn, worden de beschermende maatregelen opgeheven. Zolang er op een woongroep nog één verdenking is, houden wij het protocol gebaseerd op de RIVM richtlijnen aan. De cliëntcontactpersoon wordt geïnformeerd door de arts bij een verdenking en bij een besmetting.

De cliëntcontactpersonen van overige bewoners van een woongroep worden alleen geïnformeerd indien er sprake is van een besmetting op een woongroep. We informeren bewust niet bij een verdenking. De meeste verdenkingen zijn namelijk geen corona besmetting.
Indien er sprake is van een besmetting, krijgt u dit dezelfde dag per email te horen, dan wel gaat er een brief uit naar de familieleden zonder email-adres. Wilt u dus als eerst contactpersoon snel en ook in het weekend geïnformeerd worden, geef dan uw e-mail adres aan ons door.

Het is onze prioriteit om goede zorg beschikbaar te houden. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe (tijdelijk) bij ons terecht. Wij kijken altijd per cliënt wat de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.

Vragen wanneer u uw familielid helpt of vrijwilligerswerk doet

Hoe zit het met vrijwilligerswerk, wassen, boodschappen, wandelen en ziekenhuisbezoek? U leest het hier.

Onze vaste vrijwilligers die ondersteunen in de dagelijkse zorg, mogen komen werken als er geen gezondheidsklachten zijn (zoals hoesten, niezen of keelpijn). Het werk bestaat uit ondersteuning bij eten en drinken, algemene dagelijkse handelingen en toezicht in de groepen. Alle andere vrijwilligersactiviteiten zijn helaas tijdelijk gestopt. Liefdevolle zorg staat bij Accolade centraal, niet alleen voor onze cliënten maar ook voor u als vrijwilliger. Heeft u een kwetsbare gezondheid, dan willen we geen risico’s nemen. We roepen u dan op om voorlopig niet meer als vrijwilliger te komen werken.

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
• Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
• Chronische hartaandoeningen.
• Diabetes mellitus (suikerziekte).
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
• Verminderde weerstand tegen infecties:
> door medicatie voor auto-immuunziekten
> na orgaantransplantatie
> bij hematologische aandoeningen (bloedziekten).
> bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
> bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
> bij een hiv humaan immunodeficiëntie virus.

Heeft u een infectie, overleg dan met uw behandelaar of u vrijwilligerswerk mag doen.

Ja, u kunt de was voor uw familielid blijven doen. Maakt u hiervoor met het zorgteam een specifieke afspraak over de dag van wisselen. De was zal aangeboden worden in waszakken en bij de uitgang van onze locaties klaarstaan. Daar kunt de waszak ophalen en schone was terugbrengen.
Specifiek voor ArendState geldt dat u bij de ingang in de sluis de boodschappen kunt neerzetten tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur. Op deze tijdstippen kunt u eveneens de was wisselen. Maak duidelijk herkenbaar voor wie de boodschappen of de was is bestemd.

Familie mag een bewoner begeleiden naar het ziekenhuis. U moet echter wel gezond zijn en niet tot een risicogroep behoren. Stemt u met het personeel af waar u uw familielid ophaalt en weer afzet. Het belangrijkste uitgangspunt is om onderweg zo min mogelijk contact met anderen te hebben en afstand te houden. Bovendien is het belangrijk om na te gaan of een ziekenhuisafspraak wel doorgaat, omdat veel poli's sluiten.

De verhuizing kan doorgaan. Familieleden en verhuizers mogen daarbij helpen. Het belangrijkste uitgangspunt is om zo min mogelijk contact met anderen te hebben en afstand te houden.

Op dit moment kan dat niet. We beraden ons op wat wijs en mogelijk is.

Nee, in verband met het beperken van alle risico’s kan een kwetsbare bewoner niet meer thuis logeren of op bezoek gaan, totdat de maatregelen vanuit de overheid weer worden versoepeld.

U kunt helaas niet op bezoek komen. Wij hopen dat u creatief kunt zijn met bijvoorbeeld bijzondere cadeautjes van de familie en post. Daarnaast werken wij hard aan digitale mogelijkheden, zodat u op andere manieren contact kunt maken met elkaar.

Vragen over externe hulp

Sommige bewoners maken gebruik van huishoudelijke hulpen of maaltijdservices, bijvoorbeeld in d’Amandelboom. U leest hier wat de richtlijnen daarvoor zijn.

Omdat we het besmettingsgevaar zoveel mogelijk willen beperken, is dat helaas niet mogelijk. Indien u (aanvullende) huishoudelijke zorg wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de facilitaire dienst.

Dat kan, maar de maaltijd dient dan bij de hoofdingang te worden afgeleverd zodat de leverancier niet naar binnen hoeft. U kunt de maaltijd bij de voordeur in ontvangst nemen. Natuurlijk kunt u ook via onze eigen keuken een maaltijd bestellen.

Accolade Zorg werkt hard om bewoners, clienten en medewerkers gezond te houden.

Bekijk alle maatregelen met betrekking tot Corona (COVID 19)

Lees meer
close-link