Vragen over bezoek

U leest hier de maatregelen rondom het bezoeken van een bewoner op een Accolade-locatie.

De overheid heeft op 19 maart bekend gemaakt dat verpleeghuizen hun deuren moeten sluiten. Dit geldt in ieder geval tot 6 april, maar waarschijnlijk langer. Het is een ingrijpende beslissing. We willen er alles aan doen om kwetsbare bewoners te beschermen. Wij doen ons best u zo snel mogelijk nader te informeren over nieuwe mogelijkheden voor contact.

Wanneer iemand op sterven ligt, wordt een uitzondering gemaakt, zodat u afscheid kunt nemen. Er mogen per keer 2 bezoekers komen. Echter: we roepen ook deze bezoekers op om hun verantwoordelijkheid te nemen om verdere verspreiding te voorkomen!

Wanneer u op een van onze locaties komt, vanwege bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, verhuizing, een ziekenhuisafspraak of het bezoeken van een terminale patiënt, dan gelden de volgende regels.
Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. De kans op besmetting van personeel en andere bewoners is zeer groot. De belangrijkste maatregelen zijn een goede hygiëne, zoals ook bij een gewone griep van belang is:
● Was uw handen regelmatig
● Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
● Gebruik papieren zakdoekjes

Vragen over de situatie bij Accolade

Antwoorden op vragen over de status van het virus binnen Accolade en de voortgang van de zorg.

Ja. Op de woongroep Mirte, locatie de Wijngaard, zijn helaas zes bewoners besmet met het coronavirus.

Accolade doet er alles aan om een verdere besmetting op de woongroep en de locatie te voorkomen. We hebben daarvoor ook de deskundigheid in huis. Vanaf de eerste klachten bij de bewoner hebben we ons protocol in uitvoering gebracht, gebaseerd op landelijke richtlijnen van de RIVM. We hebben alle beschermende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding op andere bewoners en medewerkers te voorkomen. Deze bewoners zijn daarom vanaf de eerste klachten in isolatie verpleegd.

We hebben een speciaal COVID-19-protocol. Vanaf de eerste klachten bij de bewoner hebben we ons protocol in uitvoering gebracht. Dit is gebaseerd op landelijke richtlijnen van de RIVM. We hebben alle beschermende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding op andere bewoners en medewerkers te voorkomen. De bewoner is daarom al enkele dagen in isolatie verpleegd. Daarnaast maken onze medewerkers gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op al onze locaties wonen kwetsbare mensen en daarom starten onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vanaf een verdenking van het coronavirus. Een verspreiding van het virus kan alleen als er, naast koorts, symptomen zijn zoals hoesten en niezen. Omdat wij scherp zijn op deze symptomen, startte ons protocol direct toen deze bij de bewoner werden gesignaleerd. Op deze manier proberen we een mogelijke verspreiding te voorkomen.

We doen er alles aan om goede en liefdevolle zorg te geven aan onze bewoners. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en getraind om volgens het juiste protocol te handelen en zorg te geven. Het protocol blijft van kracht tot 14 dagen nadat iedereen op de woongroep klachtenvrij is.

Het zorgteam zal actief u benaderen om hier afspraken op maat over te maken.

Het is onze prioriteit om goede zorg beschikbaar te houden. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe (tijdelijk) bij ons terecht. Wij kijken altijd per cliënt wat de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.

Vragen wanneer u uw familielid helpt of vrijwilligerswerk doet

Hoe zit het met vrijwilligerswerk, wassen, boodschappen, wandelen en ziekenhuisbezoek? U leest het hier.

Onze vaste vrijwilligers die ondersteunen in de dagelijkse zorg, mogen komen werken als er geen gezondheidsklachten zijn (zoals hoesten, niezen of keelpijn). Het werk bestaat uit ondersteuning bij eten en drinken, algemene dagelijkse handelingen en toezicht in de groepen. Alle andere vrijwilligersactiviteiten zijn helaas tijdelijk gestopt. Liefdevolle zorg staat bij Accolade centraal, niet alleen voor onze cliënten maar ook voor u als vrijwilliger. Heeft u een kwetsbare gezondheid, dan willen we geen risico’s nemen. We roepen u dan op om voorlopig niet meer als vrijwilliger te komen werken.

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
• Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
• Chronische hartaandoeningen.
• Diabetes mellitus (suikerziekte).
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
• Verminderde weerstand tegen infecties:
> door medicatie voor auto-immuunziekten
> na orgaantransplantatie
> bij hematologische aandoeningen (bloedziekten).
> bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
> bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
> bij een hiv humaan immunodeficiëntie virus.

Heeft u een infectie, overleg dan met uw behandelaar of u vrijwilligerswerk mag doen.

Ja, u kunt de was voor uw familielid blijven doen. Maakt u hiervoor met het zorgteam een specifieke afspraak over de dag van wisselen. De was zal aangeboden worden in waszakken en bij de uitgang van onze locaties klaarstaan. Daar kunt de waszak ophalen en schone was terugbrengen.
Specifiek voor ArendState geldt dat u bij de ingang in de sluis de boodschappen kunt neerzetten tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur. Op deze tijdstippen kunt u eveneens de was wisselen. Maak duidelijk herkenbaar voor wie de boodschappen of de was is bestemd.

Familie mag een bewoner begeleiden naar het ziekenhuis. U moet echter wel gezond zijn en niet tot een risicogroep behoren. Stemt u met het personeel af waar u uw familielid ophaalt en weer afzet. Het belangrijkste uitgangspunt is om onderweg zo min mogelijk contact met anderen te hebben en afstand te houden. Bovendien is het belangrijk om na te gaan of een ziekenhuisafspraak wel doorgaat, omdat veel poli's sluiten.

De verhuizing kan doorgaan. Familieleden en verhuizers mogen daarbij helpen. Het belangrijkste uitgangspunt is om zo min mogelijk contact met anderen te hebben en afstand te houden.

Op dit moment kan dat niet. We beraden ons op wat wijs en mogelijk is.

Nee, in verband met het beperken van alle risico’s kan een kwetsbare bewoner niet meer thuis logeren of op bezoek gaan, totdat de maatregelen vanuit de overheid weer worden versoepeld.

U kunt helaas niet op bezoek komen. Wij hopen dat u creatief kunt zijn met bijvoorbeeld bijzondere cadeautjes van de familie en post. Daarnaast werken wij hard aan digitale mogelijkheden, zodat u op andere manieren contact kunt maken met elkaar.

Vragen over externe hulp

Sommige bewoners maken gebruik van huishoudelijke hulpen of maaltijdservices, bijvoorbeeld in d’Amandelboom. U leest hier wat de richtlijnen daarvoor zijn.

Omdat we het besmettingsgevaar zoveel mogelijk willen beperken, is dat helaas niet mogelijk. Indien u (aanvullende) huishoudelijke zorg wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de facilitaire dienst.

Dat kan, maar de maaltijd dient dan bij de hoofdingang te worden afgeleverd zodat de leverancier niet naar binnen hoeft. U kunt de maaltijd bij de voordeur in ontvangst nemen. Natuurlijk kunt u ook via onze eigen keuken een maaltijd bestellen.

Accolade Zorg werkt hard om bewoners, clienten en medewerkers gezond te houden.

Bekijk alle maatregelen met betrekking tot Corona (COVID 19)

Lees meer
close-link