Ja, voor veel locaties van Accolade geldt een wachtlijst. U vindt de actuele wachtlijstgegevens per locatie op deze website.

U hebt een indicatie en een geldig identiteitsbewijs nodig om u in te schrijven op de wachtlijst.

U kunt de indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk.

Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Als u wel een indicatie krijgt, komt die digitaal bij Accolade binnen.

Als u bij ons op de wachtlijst staat, maakt de zorgconsulent afspraken met u over hoe vaak er tussendoor contact is - bijvoorbeeld om uw zorgvraag up-to-date te houden en over de lengte van de wachtlijst. Komt er een plekje vrij, dan plannen we een bezichtiging en kunt u beslissen of u bij Accolade wilt komen wonen.

Dit geeft u door aan de persoon die de indicatie voor u aanvraagt.

Het kost geen geld om bij ons op de wachtlijst te komen. Echter is het wel zo dat als u op een van onze wachtlijsten wilt komen, u een indicatie nodig heeft van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Bij het krijgen van deze indicatie zit een eigen bijdrage van het CAK aan verbonden.
Het Centraal AdministratieKantoor (CAK) berekent het bedrag. Het bedrag hangt af van uw inkomen en of u een partner hebt. De eerste vier maanden op de wachtlijst geldt de lage eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl vindt u meer informatie.

Eerstelijnsverblijf is voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. U hebt hiervoor een indicatie nodig van uw huisarts.

Wanneer er sprake is van dementie, valt de cliënt onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet is, samen met de Wet verplichte ggz, sinds 1 januari 2020 opvolger van de Wet Bopz.
Uitgangspunt van de Wzd is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarom onderzoekt het CIZ bij een aanvraag voor opname en verblijf eerst of er bij u sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt zorgvuldig onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg. Wanneer opname en verblijf noodzakelijk blijken, en uw ouder of partner verzet zich daar niet tegen, dan geeft het CIZ een besluit tot opname en verblijf af.

Anita Mensink

Niet gevonden wat u zocht?

Schroom niet om contact op te nemen met onze zorgconsulent!

Stuur ons een berichtof bel ons

030 6973 400Vandaag bereikbaar tot 17:00

Kijk verder bij andere veelgestelde vragen