Bij het ontwikkelen van klachten die kunnen duiden op een corona-besmetting zal het corona-protocol gevolgd worden. Ook als een bewoner is gevaccineerd. Dat betekent dus dat een bewoner dan uit voorzorg in quarantaine gaat en getest gaat worden.

We kiezen er bewust voor om bewoners en medewerkers niet via een sneltest te testen op het coronavirus. De betrouwbaarheid van deze testen is helaas lager dan van de reguliere test, waardoor een onnodig risico kan ontstaan. Daarnaast gaan de reguliere testen gelukkig steeds sneller.

Op dit moment hebben alle bewoners de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren. We zijn dankbaar dat veel bewoners dit ook hebben gedaan.

Onze deuren zijn weer helemaal open, iedereen mag op bezoek komen. Vanaf 26 juni hoeft u geen afspraak meer te maken. Wel wordt bij de ingang gevraagd u te registreren.
Om de 1,5 meter te waarborgen mogen er maximaal twee mensen gelijktijdig in het appartement van de bewoner zijn.

Ja. Het bezoek vindt altijd plaats in het appartement van de bewoner. Omdat de ruimte beperkt is, is 2 personen het maximum. Daarin tellen de kinderen wel mee, anders kan de 1,5 meter niet gewaarborgd worden.

Wanneer iemand op sterven ligt, wordt, kunt u op bezoek komen, zodat u afscheid kunt nemen. Er mogen per keer 2 bezoekers komen.

Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht. U mag deze blijven dragen als u of de bewonder dat prettig vindt. Het is wel belangrijk dat u zich aan de 1,5 meter afstand houdt met of zonder mondkapje. U kunt het virus namelijk ook overdragen via uw handen.

Iedere bewoner mag bezoek blijven ontvangen. het is belangrijk dat u zich registreert bij de ingang. En dat u 1,5 meter afstand houdt. Om dit te waarborgen mogen er maximaal twee bezoekers tegelijk in de kamer of het appartement van een bewoner.
Kom alleen op bezoek als u geen klachten heeft.

Zodra er signalen zijn over de gezondheid van een bewoner of cliënt in de thuiszorg die lijken op corona klachten, schakelt de zorgmedewerker laagdrempelig de praktijkverpleegkundig in. De praktijkverpleegkundige is onderdeel van het medisch team en schakelt een arts of andere behandelaar in als dat nodig is. De specialist ouderengeneeskunde is 7 dagen per week, 24 uur per dag speciaal beschikbaar voor de behandeling en verdenking van Corona bij cliënten van Accolade zorg. De corona arts van dienst stelt vast of er sprake is van een reële verdenking. Bij een verdenking, overlegt de arts met de medisch coördinator Infectiebestrijding om een coronatest te laten uitvoeren. Deze test geeft na 48 uur uitsluitsel of er daadwerkelijk een besmetting is.

Vanaf een verdenking starten direct onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Isolatieverpleging betekent dat bewoners op hun kamer of in hun huis verpleegd worden door zorgmedewerkers met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort en bril. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Op deze manier kan een verdere besmetting worden voorkomen. Op de woongroep wordt gewerkt met gescheiden zorgteams die dan maar op één groep werken, met een eigen nachtdienst en eigen avonddienst.

Indien een eerste verdenking, geen besmetting blijkt te zijn, worden de beschermende maatregelen opgeheven. Zolang er op een woongroep nog één verdenking is, houden wij het protocol gebaseerd op de RIVM richtlijnen aan. De cliëntcontactpersoon wordt geïnformeerd door de arts bij een verdenking en bij een besmetting.

De cliëntcontactpersonen van overige bewoners van een woongroep worden alleen geïnformeerd indien er sprake is van een besmetting op een woongroep. We informeren bewust niet bij een verdenking. De meeste verdenkingen zijn namelijk geen corona besmetting.
Indien er sprake is van een besmetting, krijgt u dit dezelfde dag per email te horen, dan wel gaat er een brief uit naar de familieleden zonder email-adres. Wilt u dus als eerst contactpersoon snel en ook in het weekend geïnformeerd worden, geef dan uw e-mail adres aan ons door.

Op dit moment zijn er geen besmettingen van het coronavirus.

Accolade doet er alles aan om een besmetting op de locatie te voorkomen. We hebben daarvoor ook de deskundigheid in huis. Vanaf de eerste klachten bij de bewoner hebben we ons protocol in uitvoering gebracht, gebaseerd op landelijke richtlijnen van de RIVM. We hebben alle beschermende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding op andere bewoners en medewerkers te voorkomen. Deze bewoners zijn daarom vanaf de eerste klachten in isolatie.

Onze vaste vrijwilligers die ondersteunen in de dagelijkse zorg en activiteiten, mogen komen werken als er geen gezondheidsklachten zijn (zoals hoesten, niezen of keelpijn).

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
• Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
• Chronische hartaandoeningen.
• Diabetes mellitus (suikerziekte).
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
• Verminderde weerstand tegen infecties:
> door medicatie voor auto-immuunziekten
> na orgaantransplantatie
> bij hematologische aandoeningen (bloedziekten).
> bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
> bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
• Een hiv humaan immunodeficiëntie virus.

Heeft u een infectie, overleg dan met uw behandelaar of u vrijwilligerswerk mag doen.

U kunt zeker langs komen om de verjaardag te vieren!

Familie mag een bewoner begeleiden naar het ziekenhuis. U moet echter wel gezond zijn en u blijven houden aan de RIVM richtlijnen.

U kunt nog steeds iemand ophalen voor een bezoek buiten de deur. Let dan goed op de huidige coronarichtlijnen en neem daarin geen risico’s. We vragen u vooraf te melden dat de randvoorwaarden voor een extern bezoek zijn gegarandeerd. Dit kan bij de regiomanager van uw locatie.

Alle medewerkers van Accolade Zorg met direct cliënt contact hebben zich kunnen laten vaccineren. Ondersteunend personeel, die geen direct cliënt contact hebben, zijn nog niet gevaccineerd.

Informatieteam corona

Hebt u nog meer vragen, schroom dan niet om contact op te nemen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@accoladezorg.nl of gebruikmaken van de button ‘stuur een bericht’ onderaan deze website.

Stuur ons een berichtof bel ons

06-21900985Vandaag bereikbaar tot 17:00