Iedere bewoner mag twee tot vier vaste bezoeker per week ontvangen, afhankelijk van de locatie. We hopen dat we dit snel mogen en kunnen uitbreiden.

Wanneer iemand op sterven ligt, wordt een uitzondering gemaakt, zodat u afscheid kunt nemen. Er mogen per keer 2 bezoekers komen. Echter: we roepen ook deze bezoekers op om hun verantwoordelijkheid te nemen om verdere verspreiding te voorkomen!

Wanneer u op een van onze locaties komt als vaste bezoeker dan gelden daar een aantal afspraken voor.

● De bezoeker is gezond, heeft geen klachten; ook huisgenoten zijn klachtenvrij.
● Heeft de vaste bezoeker wel klachten, dan blijft hij/zij thuis en regelt (in overleg met de bewoner/familie) een andere vaste bezoeker. De naam van deze bezoeker wordt ook doorgegeven aan de contactverzorgende, die dit registreert in het ECD.
● Bezoeker meldt zich eerst aan via www.accoladezorg.nl/meld-je-aan-als-vaste-bezoeker/
Met deze aanmelding verklaart hij/zij de vaste bezoeker van de bewoner te zijn, zich te houden aan de hygiënevoorschriften, de 1,5 meter na te leven, zich te houden aan de bezoektijd en de eventuele instructies van de gastvrouw van de locatie.
● Na registratie worden de gegevens verwerkt in het ECD en krijgt de bezoeker uiterlijk 29 mei bericht om een afspraak in te plannen.Na het inplannen van de afspraak krijgt de bezoeker per e-mail verdere instructies over het verloop van het bezoek.
● De bezoeker desinfecteert de handen, registreert zich bij de entree, , doet bij het bezoek van bewoner een neus/mondkapje op, gaat samen met de gastvrouw via de 1,5 meter route naar de kamer van de bewoner. Met de registratie geeft de bezoeker ook aan gezond te zijn en geen klachten te hebben.
● Als we vermoeden dat ondanks de maatregelen 1,5 meter afstand tussen bezoeker en bewoner niet lukt, krijgt de bezoeker een mondkapje verstrekt door ons.
● Na bezoek maakt de gastvrouw de kamer van de bezoeker schoon en ventileert de kamer.
Het meebrengen van een cadeautje mag natuurlijk. Huisdieren en onverpakte consumpties kunnen helaas niet.
● Tijdens het bezoek mag de bezoeker helaas niet eten, drinken of naar het toilet.
● We mogen alleen bezoek op onze locaties ontvangen als er geen coronabesmettingen op deze locatie zijn. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we u hier over informeren.

Zodra er signalen zijn over de gezondheid van een bewoner of cliënt in de thuiszorg die lijken op corona klachten, schakelt de zorgmedewerker laagdrempelig de praktijkverpleegkundig in. De praktijkverpleegkundige is onderdeel van het medisch team en schakelt een arts of andere behandelaar in als dat nodig is. De specialist ouderengeneeskunde is 7 dagen per week, 24 uur per dag speciaal beschikbaar voor de behandeling en verdenking van Corona bij cliënten van Accolade zorg. De corona arts van dienst stelt vast of er sprake is van een reële verdenking. Bij een verdenking, overlegt de arts met de medisch coördinator Infectiebestrijding om een coronatest te laten uitvoeren. Deze test geeft na 48 uur uitsluitsel of er daadwerkelijk een besmetting is.

Vanaf een verdenking starten direct onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Isolatieverpleging betekent dat bewoners op hun kamer of in hun huis verpleegd worden door zorgmedewerkers met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort en bril. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Op deze manier kan een verdere besmetting worden voorkomen. Op de woongroep wordt gewerkt met gescheiden zorgteams die dan maar op één groep werken, met een eigen nachtdienst en eigen avonddienst.

Indien een eerste verdenking, geen besmetting blijkt te zijn, worden de beschermende maatregelen opgeheven. Zolang er op een woongroep nog één verdenking is, houden wij het protocol gebaseerd op de RIVM richtlijnen aan. De cliëntcontactpersoon wordt geïnformeerd door de arts bij een verdenking en bij een besmetting.

De cliëntcontactpersonen van overige bewoners van een woongroep worden alleen geïnformeerd indien er sprake is van een besmetting op een woongroep. We informeren bewust niet bij een verdenking. De meeste verdenkingen zijn namelijk geen corona besmetting.
Indien er sprake is van een besmetting, krijgt u dit dezelfde dag per email te horen, dan wel gaat er een brief uit naar de familieleden zonder email-adres. Wilt u dus als eerst contactpersoon snel en ook in het weekend geïnformeerd worden, geef dan uw e-mail adres aan ons door.

Nee, op dit moment zijn er geen besmettingen bij Accolade Zorg.

Het is onze prioriteit om goede zorg beschikbaar te houden. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe (tijdelijk) bij ons terecht. Wij kijken altijd per cliënt wat de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.

Alle dagbestedingen van Accolade voor externe cliënten zijn sinds 16 maart al gesloten, conform de richtlijn van het RIVM om afstand te houden. Dagbesteding is immers een activiteit waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen.

Onze vaste vrijwilligers die ondersteunen in de dagelijkse zorg, mogen komen werken als er geen gezondheidsklachten zijn (zoals hoesten, niezen of keelpijn). Het werk bestaat uit ondersteuning bij eten en drinken, algemene dagelijkse handelingen en toezicht in de groepen. Alle andere vrijwilligersactiviteiten zijn helaas tijdelijk gestopt.
Liefdevolle zorg staat bij Accolade centraal, niet alleen voor onze cliënten maar ook voor u als vrijwilliger. Heeft u een kwetsbare gezondheid, dan willen we geen risico’s nemen. We roepen u dan op om voorlopig niet meer als vrijwilliger te komen werken.

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
• Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
• Chronische hartaandoeningen.
• Diabetes mellitus (suikerziekte).
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
• Verminderde weerstand tegen infecties:
> door medicatie voor auto-immuunziekten
> na orgaantransplantatie
> bij hematologische aandoeningen (bloedziekten).
> bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
> bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
• Een hiv humaan immunodeficiëntie virus.

Heeft u een infectie, overleg dan met uw behandelaar of u vrijwilligerswerk mag doen.

Ja, u kunt de was voor uw familielid blijven doen. Maakt u hiervoor met het zorgteam een specifieke afspraak over de dag van wisselen. De was zal aangeboden worden in waszakken en bij de uitgang van onze locaties klaarstaan. Daar kunt de waszak ophalen en schone was terugbrengen.

Specifiek voor ArendState geldt dat u bij de ingang in de sluis de boodschappen kunt neerzetten tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur. Op deze tijdstippen kunt u eveneens de was wisselen. Maak duidelijk herkenbaar voor wie de boodschappen of de was is bestemd.

U kunt helaas niet op bezoek komen. Wij hopen dat u creatief kunt zijn met bijvoorbeeld bijzondere cadeautjes van de familie en post. Daarnaast werken wij hard aan digitale mogelijkheden, zodat u op andere manieren contact kunt maken met elkaar.

Familie mag een bewoner begeleiden naar het ziekenhuis. U moet echter wel gezond zijn en niet tot een risicogroep behoren. Stemt u met het personeel af waar u uw familielid ophaalt en weer afzet. Het belangrijkste uitgangspunt is om onderweg zo min mogelijk contact met anderen te hebben en afstand te houden. Bovendien is het belangrijk om na te gaan of een ziekenhuisafspraak wel doorgaat, omdat veel poli's sluiten.

De verhuizing kan doorgaan. Familieleden en verhuizers mogen daarbij helpen. Het belangrijkste uitgangspunt is om zo min mogelijk contact met anderen te hebben en afstand te houden.

Op dit moment kan dat niet. We beraden ons op wat wijs is en wat wel mogelijk is.

Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.

Het zorgteam zal actief u benaderen om hier afspraken op maat over te maken.

Omdat we het besmettingsgevaar zoveel mogelijk willen beperken, is dat helaas niet mogelijk. Indien u (aanvullende) huishoudelijke zorg wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de facilitaire dienst.

Dat kan, maar de maaltijd dient dan bij de hoofdingang te worden afgeleverd zodat de leverancier niet naar binnen hoeft . U kunt de maaltijd bij de voordeur in ontvangst nemen. Natuurlijk kunt u ook via onze eigen keuken een maaltijd bestellen.

Informatieteam corona

Hebt u nog meer vragen, schroom dan niet om contact op te nemen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@accoladezorg.nl of gebruikmaken van de button ‘stuur een bericht’ onderaan deze website.

Stuur ons een berichtof bel ons

06-21900985Vandaag bereikbaar tot 17:00

Accolade Zorg werkt hard om bewoners, clienten en medewerkers gezond te houden.

Bekijk alle maatregelen met betrekking tot Corona (COVID 19)

Lees meer
close-link