Onze deuren zijn weer helemaal open, iedereen mag op bezoek komen. Belangrijk is wel dat u een afspraak maakt via opbezoekbij.accoladezorg.nl

Wanneer iemand op sterven ligt, wordt een uitzondering gemaakt, zodat u afscheid kunt nemen. Er mogen per keer 2 bezoekers komen.

Iedereen is welkom!
Op al onze locaties is iedereen weer welkom. Om op bezoek te komen, mag u niet ziek zijn of corona gerelateerde klachten hebben. We stellen dan ook extra vragen voor aanvang van een bezoek.

Eerst registeren dan op bezoek!
Om op bezoek te komen, moet iedere bezoeker, ook een pastoraal bezoek, zich registreren op onze website: opbezoekbij.accoladezorg.nl Na registratie ontvangt de bezoeker een e-mail met inlognaam en wachtwoord waarmee direct toegang wordt gekregen tot de agenda van de locatie.

Om het plannen van het bezoek makkelijker te maken kunt u met maximaal twee bezoekers op één e-mail adres registreren. Na registratie kunt u maximaal vijf afspraken inplannen.

Aantal mensen op bezoek?
Iedere bewoner mag meerdere bezoekers ontvangen. Belangrijk is dat er een afstand van 1,5 meter moet worden gehouden. Als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren, is het dragen van een zelf meegebracht mondkapje verplicht.

opbezoekbij.accoladezorg.nl

Zodra er signalen zijn over de gezondheid van een bewoner of cliënt in de thuiszorg die lijken op corona klachten, schakelt de zorgmedewerker laagdrempelig de praktijkverpleegkundig in. De praktijkverpleegkundige is onderdeel van het medisch team en schakelt een arts of andere behandelaar in als dat nodig is. De specialist ouderengeneeskunde is 7 dagen per week, 24 uur per dag speciaal beschikbaar voor de behandeling en verdenking van Corona bij cliënten van Accolade zorg. De corona arts van dienst stelt vast of er sprake is van een reële verdenking. Bij een verdenking, overlegt de arts met de medisch coördinator Infectiebestrijding om een coronatest te laten uitvoeren. Deze test geeft na 48 uur uitsluitsel of er daadwerkelijk een besmetting is.

Vanaf een verdenking starten direct onze beschermende maatregelen, zoals isolatieverpleging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Isolatieverpleging betekent dat bewoners op hun kamer of in hun huis verpleegd worden door zorgmedewerkers met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort en bril. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Op deze manier kan een verdere besmetting worden voorkomen. Op de woongroep wordt gewerkt met gescheiden zorgteams die dan maar op één groep werken, met een eigen nachtdienst en eigen avonddienst.

Indien een eerste verdenking, geen besmetting blijkt te zijn, worden de beschermende maatregelen opgeheven. Zolang er op een woongroep nog één verdenking is, houden wij het protocol gebaseerd op de RIVM richtlijnen aan. De cliëntcontactpersoon wordt geïnformeerd door de arts bij een verdenking en bij een besmetting.

De cliëntcontactpersonen van overige bewoners van een woongroep worden alleen geïnformeerd indien er sprake is van een besmetting op een woongroep. We informeren bewust niet bij een verdenking. De meeste verdenkingen zijn namelijk geen corona besmetting.
Indien er sprake is van een besmetting, krijgt u dit dezelfde dag per email te horen, dan wel gaat er een brief uit naar de familieleden zonder email-adres. Wilt u dus als eerst contactpersoon snel en ook in het weekend geïnformeerd worden, geef dan uw e-mail adres aan ons door.

Nee, op dit moment zijn er geen besmettingen bij Accolade Zorg.

Onze vaste vrijwilligers die ondersteunen in de dagelijkse zorg en activiteiten, mogen komen werken als er geen gezondheidsklachten zijn (zoals hoesten, niezen of keelpijn).

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
• Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
• Chronische hartaandoeningen.
• Diabetes mellitus (suikerziekte).
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
• Verminderde weerstand tegen infecties:
> door medicatie voor auto-immuunziekten
> na orgaantransplantatie
> bij hematologische aandoeningen (bloedziekten).
> bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
> bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
• Een hiv humaan immunodeficiëntie virus.

Heeft u een infectie, overleg dan met uw behandelaar of u vrijwilligerswerk mag doen.

U kunt zeker langs komen om de verjaardag te vieren, maak ook in dit geval een afspraak in de agenda: opbezoekbij.accoladezorg.nl

Familie mag een bewoner begeleiden naar het ziekenhuis. U moet echter wel gezond zijn en u blijven houden aan de RIVM richtlijnen.

De verhuizing kan doorgaan. Familieleden en verhuizers mogen daarbij helpen. Het belangrijkste uitgangspunt is om zo min mogelijk contact met anderen te hebben en afstand te houden.

U kunt zeker buiten wandelen, het is wel belangrijk dat u ook in dit geval een afspraak maakt via opbezoekbij.accoladezorg.nl

In overleg met de zorg en regiomanager mag een bewoner naar huis of bezoek.

Het zorgteam zal actief u benaderen om hier afspraken op maat over te maken.

Informatieteam corona

Hebt u nog meer vragen, schroom dan niet om contact op te nemen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@accoladezorg.nl of gebruikmaken van de button ‘stuur een bericht’ onderaan deze website.

Stuur ons een berichtof bel ons

06-21900985Vandaag bereikbaar tot 17:00

Accolade Zorg werkt hard om bewoners, clienten en medewerkers gezond te houden.

Bekijk alle maatregelen met betrekking tot Corona (COVID 19)

Lees meer
close-link