Woont u zelfstandig of in een serviceappartement? Dan ontvangt u alle zorg en ondersteuning waarvoor u een indicatie heeft. De huur of hypotheek van uw woning moet u zelf betalen. Sommige aanvullende producten en diensten moet u geheel zelf betalen.

Voor de zorg die u ontvangt in het woonzorgcentrum, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie en van de indicatie die u hebt.

Verblijf in het verpleeghuis valt onder de wet langdurige zorg. Hiervoor hebt u een indicatie nodig. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De hoogte van deze bijdragen kunt u berekenen op de website van het CAK.

Thuiszorg wordt (soms deels) vergoed uit de basisverzekering, op basis van verschillende wettelijke regelingen: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hebt u geneeskundige zorg thuis nodig, dan is er een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. De zorg wordt dan vergoed vanuit de Zvw. U betaalt geen eigen bijdrage.

Wanneer u 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, komt u in aanmerking voor een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk. Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg en Zvw-zorg, dan is het mogelijk dat de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld. Dit gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging of praktische hulp thuis. Dat kunt u via uw zorgverzekeraar of gemeente regelen.

De Wlz en de Wmo dekken niet de volledige kosten van thuiszorg. Daarvoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Thuiszorg:
Bij zorg in natura (ZIN) contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. Met een volledig pakket thuis (VPT) krijgt u thuiszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling.

Wonen bij Accolade:
Bij zorg in natura (ZIN) betaalt u een hoge eigen bijdrage via het CAK. Dat is een all-in prijs, dus u betaalt heen losse huur. Het appartement is voorzien van vloer, gordijnen, nachtkastje en hoog-laag bed. Als de zorg stopt, hebt u 7 dagen de tijd het appartement leeg te ruimen.
Met een volledig pakket thuis (VPT) betaalt u huur, service- en energiekosten voor het appartement, en een lage eigen bijdrage via het CAK. U bent zelf verantwoordelijk voor het inrichten van het appartement. Bij het beëindigen van de zorg hebt u 30 dagen de tijd om het appartement leeg te ruimen.

Iedereen die in een zorginstelling woont, heeft een basisverzekering nodig. Wanneer u een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), wordt veel aanvullende zorg daaruit bekostigd. Kostbare aanvullende zorgverzekeringen zijn dan vaak overbodig. Het is dus raadzaam om na te gaan of u een Wlz-indicatie hebt en welke zorg op basis van deze indicatie wordt georganiseerd en vergoed. Dit staat vermeld in de indicatie die door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is uitgegeven. Voor deze zorg is dan geen aanvullende verzekering nodig.

Wilt u meer weten? Zorginstituut Nederland adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen, zie www.zorginstituutnederland.nl.

Accolade Zorg heeft voor alle bewoners van de woonzorgcentra een aantal verzekeringen afgesloten:
- Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze WA-verzekering geldt ook buiten de instelling en heeft als dekkingsgebied Nederland (tot € 2.000.000,- per gebeurtenis).
- Verzekering voor een elektrische rolstoel die is aangeschaft via Accolade Zorg (fysio-/ergotherapie).
- Inboedelverzekering:
€ 10.000,- per zorgplaats
€ 20.000,- per bewoner van aanleunwoningen/serviceappartementen
€ 2.500,- sieraden
€ 1.000,- geld (Deze verzekering heeft een secundaire dekking. Dat is een dekking die pas van kracht wordt wanneer een andere verzekering, die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar ook verzekerd heeft, geen uitkering geeft.)
Deze inboedelverzekering is met name afgesloten om brandschade te dekken. Voor de gevallen waarbij duidelijk verwijtbaar handelen van de instelling kan worden vastgesteld, heeft de instelling een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Het is niet verstandig om in een zorginstelling, waar mensen gaan en komen, veel geld, waardevolle papieren, goederen en sieraden, bij u te hebben of op uw kamer te bewaren. Accolade Zorg neemt geen waardevolle spullen in bewaring. Wanneer geld en goederen zoekraken, kan de directie van Accolade Zorg niet aansprakelijk worden gesteld.

Anita Mensink

Niet gevonden wat u zocht?

Schroom niet en neem contact op met de zorgconsulent van Accolade Zorg.

Stuur ons een berichtof bel ons

030 6973 400Vandaag bereikbaar tot 17:00

Kijk verder bij andere veelgestelde vragen