Neemt u contact op Accolade Thuiszorg via thuiszorg@accoladezorg.nl of 085-2080294. Het is prettig wanneer u tussen 09.00-17.00 kunt bellen, maar we zijn wel 24 uur per dag bereikbaar.

Thuiszorg wordt (soms deels) vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Hebt u geneeskundige zorg thuis nodig, dan is er een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. De zorg wordt dan vergoed vanuit de Zvw. U betaalt geen eigen bijdrage.

Wanneer u 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, komt u in aanmerking voor een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk. Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg en Zvw-zorg, dan is het mogelijk dat de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld. Dit gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging of praktische hulp thuis. Dat kunt u via uw zorgverzekeraar of gemeente regelen.

De Wlz en de Wmo dekken niet de volledige kosten van thuiszorg. Daarvoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Accolade heeft verschillende mogelijkheden om u huishoudelijke hulp te bieden. Huishoudelijke hulp wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) georganiseerd. Daarom is het belangrijk dat u contact opneemt met uw gemeente om dat te regelen. Waarschijnlijk zult u voor huishoudelijk hulp wel een eigen bijdrage betalen.

Anita Mensink

Niet gevonden wat u zocht?

Schroom niet en neem contact op met onze zorgconsulent!

Stuur ons een berichtof bel ons

030 6973 400Vandaag bereikbaar tot 17:00

Kijk verder bij andere veelgestelde vragen