De Wijngaard

0306973400
Wilt u contact met de specialist ouderengeneeskunde? Vraag naar de overlegarts van de dag.

Wilt u contact met het multidisciplinaire kernteam voor de LBS-doelgroep? Vraag naar de afdeling Kervel.

Accolade Zorg heeft voor de LBS-doelgroep een multidisciplinair kernteam beschikbaar (een specialist ouderengeneeskunde, een gedragswetenschapper, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een diëtist, een logopedist en een gespecialiseerd verpleegkundige) voor vragen van professionals van andere zorgorganisaties en in de keten. Zij zijn beschikbaar voor advies en overleg en indien nodig zal onderzocht worden hoe er ondersteuning geboden kan worden.

Overige locaties:

Neem contact op via het algemene telefoonnummer.