Contact Menu

Word ook vriend van Accolade! Met uw hulp kunnen we leuke extraatjes bekostigen, die bijdragen aan het welzijn van cliënten. Er zijn drie stichtingen. Zo kunt u een specifieke locatie kiezen waar u vriend van wilt worden. Zij hebben allen een ANBI-status. Op deze pagina vindt u de benodigde informatie daarover.

 

Stichting Vrienden van ArendState

Het doel van de Stichting Vrienden van ArendState is het veraangenamen van het woon- en leefklimaat in ArendState te Assen. Het gaat om zaken waarvoor geen geld beschikbaar is in het reguliere zorgbudget. Door bijdragen vanuit de stichting kunnen die toch gerealiseerd worden. In de afgelopen jaren zijn er dankzij financiële bijdragen van de (voormalige) Vereniging Arendshorst en (huidige) Vrienden van ArendState, al heel wat projecten gerealiseerd. Denk hierbij aan kasten in het verpleeghuis, meubilering, gordijnen en de inrichting van huiskamers. Helpt u mee om deze extra dingen mogelijk te blijven maken? Dit kan door donateur te worden voor 15 euro per jaar. Een eenmalige gift is uiteraard ook welkom. Wij mogen daarnaast al jaren rekenen op erfstellingen, legaten en op giften van diaconieën. Misschien brengen wij u op een idee?

Naam: Stichting Vrienden van ArendState
RSIN-nummer: 856080123
Postadres bestuur: Westrupstraat 7, 9402 HH Assen
Tel: 0592-341933
E-mail: vriendenvanarendstate@outlook.com
IBAN: NL17INGB0007188190 t.n.v. Stichting vrienden ArendState

Wilt u meer weten over de doelstellingen? Neem dan contact op met onze secretaris via vriendenvanarendstate@outlook.com.

Bestuur: dhr. L. Kramer (voorzitter), mevr. R. Olijve-Geertsema (secretaris), mevr. I. Mulder-Timmerman (penningmeester), mevr. C. Roelfsema-Pool (lid), mevr. D. Delhaas-Post (lid) en dhr. G. Wubs (lid).

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten die zijn maken door uitoefening van hun functie.

Verslag-2018-en-begroting-2019

Beleidsplan

Informatie ANBI status

Stichting Les Amis de l’Abri

Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Bij Villa l’Abri doen we er alles aan om te zorgen dat onze bewoners zich thuis voelen. Maar juist deze kleine dingen, als aanvulling op de zorg, worden niet vergoed door de overheid. Ontspannende activiteiten, uitjes of inrichting van de huiskamer etc. Maakt u de dag van onze bewoners? Word dan vriend van Villa l’Abri. Met een donatie vanaf € 50 per jaar zijn wij al erg geholpen.

Naam: Stichting Les Amis de l’Abri
KVK nummer: 68919670
RSIN nummer: 857648007
IBAN: NL55 RABO 0320409465
E-mail adres: lesamisdelabri@outlook.com
Bestuursleden: mr M.A. van Rhijn (voorzitter), ir E.C. Schwencke (penningmeester) en mw J.M. van Doornik-Vermeer (secretaris)

Beleidsplan Stichting Les Amis de l’Abri

Jaarrekening 2019 Stichting Les Amis de l’Abri

 

Stichting Vrienden van de Wijngaard, d’Amandelboom en Hart van Vathorst

De Stichting Vrienden van De Wijngaard bestaat in 2019 maar liefst 49 jaar! In de afgelopen jaren zijn er dankzij de financiële bijdrage van De Vrienden, al heel wat projecten gerealiseerd. Denk hierbij aan een rolstoelbus, vakanties en ontspanning voor de bewoners, audio- en videoapparatuur, wandversieringen, aangepaste computers, de inrichting van huiskamers etc. Het werkterrein van de Stichting is inmiddels flink uitgebreid en richt zich nu ook op d’Amandelboom en Hart van Vathorst, oftewel: Vrienden van Accolade Zorg in de regio Midden-Nederland!

Helpt u mee om deze extra dingen mogelijk te blijven maken? Dit kan door donateur te worden! Met een donatie vanaf  20 euro per jaar zijn wij al erg geholpen. Een eenmalige gift is natuurlijk ook welkom. Wij mogen daarnaast al jaren rekenen op erfstellingen, legaten en op giften van diaconieën. Wat zou het mooi zijn als we u hiermee op een idee brengen. De informatie rondom de ANBI-status vindt u in deze bijlage.

Naam: Stichting Vrienden De Wijngaard
IBAN: NL42INGB0002699744 t.n.v “Stichting Vrienden van De Wijngaard”

 

Voor meer informatie over De Vrienden verwijzen we u naar de presentatie.