Zet uw talenten en kennis in

Door vrijwilligerswerk te doen bij Accolade Zorg, krijgt u de kans om uw talenten en kennis verder te ontwikkelen. Vrijwilligers betekenen veel voor Accolade Zorg. Dankzij uw tijd en inzet kunnen er meer activiteiten worden aangeboden en kunnen we de bewoners meer individuele aandacht geven. Op die manier levert u een bijdrage aan het vergroten van het welzijn en de leefomgeving van de bewoner.

Meld u aan als vrijwilliger!

Aanmelding vrijwilligers

U krijgt van ons goede begeleiding en ondersteuning

Accolade Zorg wil graag dat u zich thuis voelt bij de organisatie. We bieden u daarom de nodige begeleiding en ondersteuning.

Voordat u begint, krijgt u van ons een informatieboekje. Dit informatieboekje bevat een samenvatting van het Vrijwilligersbeleid van Accolade Zorg. Het geeft praktische informatie over hoe het vrijwilligerswerk in de organisatie is geregeld. De wederzijdse verwachtingen worden besproken en uitgelegd

Liefdevolle zorg doen we met elkaar

Binnen Accolade Zorg ondersteunen en versterken we het welbevinden van de bewoner. Dit doen we door het vermogen te stimuleren om zelf sturing te blijven geven aan het leven. Wonen, welzijn en zorg zijn erop gericht dat iedereen zoveel mogelijk de dingen blijft doen die bij hem of haar horen. Zelfstandig of met hulp. 

Onze vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs voor Accolade Zorg. We werken met elkaar aan liefdevolle zorg voor onze bewoners. Het doel van vrijwillige inzet is primair het welbevinden van de bewoners te bevorderen, direct of indirect. Met hulp van vrijwilligers zijn er meer activiteiten mogelijk voor de bewoners. Naast een zinvolle tijdsbesteding kan een vrijwilliger ervaringen delen met potentiële vrijwilligers. De vrijwilliger wordt begeleidt door de coördinator vrijwilligers, welzijnsmedewerkers of contactpersonen in de organisatie.

Accolade Zorg werkt hard om bewoners, clienten en medewerkers gezond te houden.

Bekijk alle maatregelen met betrekking tot Corona (COVID 19)

Lees meer
close-link